Olga er kona til en pastor i et land i Sentral-Asia.

Olga er kona til en pastor i et land i Sentral-Asia.  

I 20 år har en gruppe ildsjeler samlet pastorkoner fra Sentral-Asia til en årlig konferanse for å gi dem et fristed til å snakke om alt det de ikke kan snakke med menigheten om – og knapt nok med sine egne menn.

De som er gft med pastorer i Sentral-Asia, opplever et hardt press. Deres menn er i politiets søkelys, noen fengsles for kortere eller lengre tid, eller hjemmene utsettes for politirazziaer. Mye ansvar og press havner på pastorkonenes skuldre – de skal holde familien samlet og ta seg av menigheten, særlig dersom mennene havner i arresten. Overfor menigheten må de vise styrke, selv om de er utmattet, fordi menigheten trenger deres ledelse og støtte.

I økende grad settes samlivskriser på dagsorden på kvinnekonferansen – mange pastorpar sliter under presset og arbeidsbyrden og manglende erfaring fra å snakke om samliv.

Pastorene selv har mange mannlige fellesskap der de møtes. Kvinner mangler ofte slike fellesskap. Denne årlige konferansen gir dem et fellesskap og et fristed. Der får de også helsehjelp når det trengs, og avkopling i form av hyggelige tilbud.

Stefanusalliansen har støttet denne kvinnekonferansen siden 2019. Den holdes et sted i Sentral-Asia, av sikkerhetsgrunner velger vi å ikke skrive hvor.

Stefanusalliansen har også inngått avtale om å støtte et lignende prosjekt i et annet land i Sentral-Asia.