To advokater fra Stefanusalliansens partner møter en representant for myndighetene i et land i det tidligere Sovjetunionen.

To advokater fra Stefanusalliansens partner møter en representant for myndighetene i et land i det tidligere Sovjetunionen.  

Stefanusalliansen støtter et advokatfirma som jobber i et østeuropeisk land. Av hensyn til partnerens sikkerhet kan vi ikke si hem de er eller hvilket land der arbeider i.

Advokatene gir gratis rettshjelp til hovedsakelig kristne enkeltmennesker og kirker, men også til andre trossamfunn. De bistår også med opplæring i trosfrihet for troende, rapporterer om overgrep og driver lobbyvirksomhet mot politiske myndigheter og internasjonale organisasjoner for å styrke trosfriheten.

Rettshjelp kan hjelpe ofre med å forsvare sine rettigheter. På lengre sikt styrkes trosfriheten og menneskerettighetene hvis mange ofre får anerkjent sine rettigheter. Vellykkede rettsprosesser kan også lede til lovendringer som beskytter trosfriheten og retten til å praktisere religion.

Rettshjelp innebærer juridisk rådgivning til mennesker som ellers ikke ville hatt tilgang til slik hjelp. Klienten har ofte bare behov for å forstå sin egen situasjon eller å få råd om hvordan han eller hun kan kreve sine rettigheter overfor myndighetene. I noen tilfeller vil det være mulig og nødvendig å gå til rettssak.

I mange land vil alminnelige mennesker ikke kunne forsvare sine rettigheter – rettssystemet er for komplisert eller de har ikke råd. Rettstøtte kan derfor være avgjørende for å sikre rettferdighet for alle.

Stefanusalliansen har i lengre tid ønsket å styrke og utvide prosjekter innen rettshjelp. Gjennom den første treårige avtalen Stefanusalliansen har inngått med Utenriksdepartementet (2018-2021) og den nye avtalen (2021-2024), er det bevilget midler til å støtte advokater som gir rettshjelp til ofre for forfølgelse på grunn av religion. I tillegg skal midlene brukes til undervisning for advokater om hvordan de kan bekjempe forfølgelse og hva slags verktøy de kan bruke til å forsvare ofre.