Bibelskolestudenter i Laos. Foto: Johannes Morken

Bibelskolestudenter i Laos. Foto: Johannes Morken  

Etniske minoriteter  opplever at myndighetene forfølger dem og hindrer deres trosutøvelse. Mange av hmong-folket er kommet til tro i hopetall. Dette folket finnes i flere land. Den første fra hmong-folket, for å ta ett eksempel, kom til tro i 1986. I dag teller antallet kristne omkring 350 000. Det skaper uro hos myndighetene som frykter folkebevegelser som kan true landets stabilitet.

Stefanusalliansens partnere utfordres på to plan. En kirke som opplever slik massiv vekst, har et stort behov for å utdanne og forme ledere som kan betjene menighetene. Dernest å hjelpe mennesker som ofte drives bort fra gård og grunn enten av lokalbefolkningen som er fiendtlig innstilt til deres nye tro, eller av sikkerhetspolitiet som opplever dem som en trussel mot det bestående.

Stefanusalliansen partnere har arbeid rettet mot de etniske minoritetene i særlig Vietnam, Laos, Kambodsja. Våre partnere har derfor virksomhet knyttet til disse landene også.

Stefanusalliansen har tre partnere i regionen. Disse er:

  • En kirke med rundt tusen menigheter i Vietnam, Laos og Kambodsja. Lederen omtaler vi som pastor Steve. Dette er en multi-etnisk kirke med troende fra rundt 30 forskjellige grupper. Stefanusalliansens bidrag går til å støtte bibelskoleelever med livsopphold og studiekostnader.

  • Hmong Ministry betjener husfellesskap og lokalmenigheter i Vietnam, Laos og Kina. Hovedfokus her er hmong-folket. Organisasjonens ledere, må vi holde skjult av sikkerhetsmessige grunner. Dette er en ambulerende tjeneste som forkynner evangeliet i landsbyer i nevnte land. Evangelieformidlingen går hånd i hånd med en diakonal tjeneste som adresserer både helse og landsbyutvikling.

  • Asia Hmong Bible Seminary er knyttet opp mot Hmong Ministry, men med eget styre og registrering. Skolen gir teologisk og kirkelig utdannelse til, pastorer, ledere og misjonærer fra hmong-folket. Studentene kommer fra Laos og Vietnam og er rekruttert fra menighetene og fellesskap som er tilknyttet Hmong Ministry.

En fellesnevner for prosjektene er å hjelpe en ung og voksende kirke til å få et kvalifisert lederskap i form av pastorer, diakoner og lærere. Det finnes mange impulser på det religiøse torg og de troende trenger hjelp til å bli grunnfestet i sin kristne tro.