PROSJEKT

Egypt: Stefanusbarna

På «søppelfjellet» i Kairo bor det tusenvis av kristne familier som er overlatt til å leve i, og av, storbyens søppel. Inspirert av Jesu kjærlighet har Mama Maggie gjennom tre tiår bygget opp et arbeid som kalles Stefanusbarna. Stefanusalliansen støtter dette arbeidet.

Egypt: Anafora og Anastasia

Biskop Thomas er en uredd talsmann for sosial rettferdighet og trosfrihet i Egypt. Han har vært Stefanusalliansens partner siden 2005. Vi støtter retreatsenteret Anafora og undervisningssenteret Anastasia som han har bygget opp.

Nord-Korea: Hjelp til flyktninger

Stefanusalliansen støtter ikke organisert kristent arbeid inne i Nord-Korea – dét er praktisk talt umulig. Men vi støtter det viktige arbeidet Helping Hands Korea gjør for nordkoreanere som flykter inn i Kina.

Myanmar: Equality Myanmar

Myo Min og den dyktige staben ved Equality Myanmar har jobbet for menneskerettigher og demokrati i mange år. I 2013 kunne de omsider flytte kontorene inn i Myanmar.

Myanmar: Chin Christian University

Chin-delstaten er Myanmars fattigste delstat, og har inntil nylig heller ikke hatt noe universitet eller høgskole. Stefanusalliansen støtter delstatens første universtitet.

Den arabiske halvøy: Støtte til misjonærer

Den arabiske halvøy er et av de mest lukkede områder på jorden. Saudi-Arabia har verdens strengeste religionspolitikk. Å skifte tro – å konvertere bort fra islam – er flere steder på Den arabiske halvøy forbundet med dødsstraff. Stefanusalliansen har flere partnere og aktiviteter i regionen. Disse må vi av sikkerhetshensyn holde hemmelig.

Sentral-Asia: Josefs Hus

Josefs Hus er et tilbud til kristne i Sentral-Asia om tilflukt i en kortere periode, for å bygge opp de åndelige, mentale og fysiske reservene i møte med forfølgelsen.

Hjelp til flyktninger fra Irak og Syria

Stefanusalliansen støtter Resurrection Church Beirut sitt arbeid for syriske og irakiske flyktninger. Det handler både om å avhjelpe akutt nød og å tenke langsiktig for å bygge opp barn og voksne som er preget av krigen.

Sørøst-Asia: Menighetsplanting og bibelskole

Kirkene vokser raskt i flere land i Sørøst-Asia. Da er det viktig med lederutvikling, bibelskole og teologisk undervisning. Det finnes mange impulser på det religiøse torg og de troende trenger hjelp til å bli grunnfestet i sin kristne tro. Stefanusalliansen har flere partnere.

Sørøst-Asia: Bygger opp talerør for forfulgte

Etniske minoriteter og uregistrerte trosgrupper opplever mest undertrykkelse. Stefanusalliansen og en internasjonal samarbeidsorganisasjonen samarbeider spesielt om å hjelpe to religiøse minoriteter som opplever overgrep i ett av landene i regionen.

Sentral-Asia: Søkelys på trosfriheten

Forum 18 gir sannferdig, original, detaljert og nøyaktig overvåking og analyse av brudd på tanke-, samvittighets- og trosfrihet i Sentral-Asia, Russland, Sør-Kaukasus og Hviterussland.

Irak: Gjenoppbygging av landsby

IS fordrev kristne og jesidier fra Ninive-sletten i 2014. Nå trenger innbyggerne også i landsbyer IS aldri klarte å ta, nytt grunnlag for å leve i Irak.

Egypt: Kirker og trosfrihet

Nøkkelpersoner i ulike kirkesamfunn i et land i Midtøsten får økt kunnskap og forståelse av trosfrihet som en rettighet for alle, og ikke bare et privilegium for en gruppe.

Trosfrihet: Unge i Midtøsten

I et land i Midtøsten samarbeider vi med en medieorganisasjon som ønsker å endre ungdoms holdninger – de skal lære å se på religiøst mangfold som en skattekiste og ikke som en trussel.

Trosfrihet på arabisk

Organisasjonen Adyan skal oversette et nettkurs om trosfrihet til arabisk, med sikte på å nå ut til den arabiske verden med undervisning om trosfrihet.

Trosfrihet: Undervisning

En digital læringsplattform om undervisning skal gi fri tilgang til læringsressurser på nettet. I tillegg holdes det tilrettelagte kurs for mennesker som selv vil holde kurs om trosfrihet der de bor.

Syria: Beskyttelse for barn

Barna er de aller mest mest sårbare i den tragiske krigen i Syria. På tre steder i landet støtter vi arbeid for å gi dem beskyttelse til lek og aktivitet.

Trosfrihet for ledere i Afrika og Asia

Stefanusalliansen har fått 2,2 millioner kroner gjennom Church of England for å utvikle kurs i trosfrihet for parlamentarikere og sentrale religiøse ledere i ni land i Afrika og Asia.