Velkommen som fast giver på AvtaleGiro!

Takk! Ditt bidrag vil redde, hjelpe og støtte de som er forfulgt for sin tro!

Du vil snart få et velkomstbrev med bekreftelse.

Guds fred!

Vennlig hilsen
Sindre Røyland
Stefanusalliansen