Be for egyptiske kristne

Massivt angrep på kristne i landsbyen Menbal 9. juli

Send appell for kristne i Kina

Bli med i protestene mot økt forfølgelse.

Bli abonnent, bli oppdatert

Magasinet Stefanus kommer sju ganger i året. Gratis

Kim Il-sung som grunnlag Kim-dynastiet, er bestefar til Kim Jong-un. (Foto: Karin Riska)

Der kristne drepes for sin tros skyld

Nord-Koreas diktator, sønnesønn av Kim Il-sung, som Donald Trump hyller som en mann å stole på, leder et regime som i snart 70 år har torturert og drept kristne for deres tro.

Her arbeider vi 

Stefanusalliansen har ingen egne utsendinger, men samarbeider med lokale kirker og organisasjoner.

Trosfrihet – for alle

Stefanusalliansen kjemper for trosfrihet som grunnleggende rettighet for alle. Her er et vell av ressurser.

Misjon – i motstand

Stefanusalliansen støtter misjon der trosfriheten blir motarbeidet og kristne må leve i skjul.