Be for kristne i India!

Eksplosjonsartet økning av vold mot kristne siden 2014

Påskekonsert: Gåten om korset

Jostein Ørum og duoen Garness har laget tolv nye sanger og holder konsertserie.

I denne landsbyen hi Minya-provinsen er kyrkja hardt skadd i eit angrep.

Slik mista landsby i Egypt kyrkja si

I landsbyar i Egypt er muslimske mobbar i stand til å tvinga tryggingsstyrkane til å stengja kristne kyrkjer. Egypts kristne kjempar for lik rett til å ha gudshus.

Ingelin Reigstad Norheim, Jostein Ørum og Hildegunn Garnes Reigstad står klare med en nyskrevet påskekonsert.

Knytter bånd til den kjempende og lidende kirke

Forfatter Jostein Ørum og duoen Garness har skrevet helt nye sanger om påsken, med ekko fra den kjempende og lidende kirke i vår tid. Nå legger de ut på turné, med Stefanusalliansen som stolt arrangør.

Misjon i motstand

Stefanusalliansen ser sitt misjonsoppdrag der trosfriheten krenkes

Her arbeider vi 

Stefanusalliansen har ingen egne utsendinger, men samarbeider med lokale kirker og organisasjoner.