Irak: Rettferdighet for jesidier

Send appell for at IS skal stilles til ansvar for folkemord.

Iran: Kristne barn nektes skole

Be for barna til pastor Youcef Nadarkhani

Søndag for de forfulgte

Artikler og filmer fra Irak og Egypt. Bønner, prekenhjelp, salmer og Stefanus-tekster.

Ei knust kyrkje i Irak etter IS-herjingar.

Møtet med IS-uhyret

IS-bestialiteten har skremt også mange muslimar. Vi må støtta dei som konverterer – og ikkje skulda muslimar som tek avstand frå vald, for å lyga om religionen sin.

Se vår film om trosfrihet

Slik underviser vi om hva trosfrihet er.

Hva er trosfrihet?

Les alt om hva trosfrihet er og last ned ressurser.

Misjon under press

Vi støtter misjon i land der trosfriheten krenkes.

Her arbeider vi 

Stefanusalliansen har ingen egne utsendinger, men samarbeider med lokale kirker og organisasjoner.