Gå i fakkeltog for forfulgte

Kvinner som lider for sin tro er årets tema for fakkeltogene.

Søndag for de forfulgte

Artikler og filmer fra Irak og Egypt. Bønner, prekenhjelp, salmer og Stefanus-tekster.

Sudan lover økt trosfrihet

Be om at annonserte reformer vil bli satt ut i livet

Hva er trosfrihet?

Les alt om hva trosfrihet er og last ned ressurser.

Misjon der trosfriheten presses

Stefanusalliansen støtter partnere som deler sin tro under press.

Her arbeider vi 

Stefanusalliansen har ingen egne utsendinger, men samarbeider med lokale kirker og organisasjoner.