Be for kinesiske kristne

Bli med i bønnekampanje for kristne i Kina.

Aksjoner mot kristne i Kina

Send appell for å protestere mot økt forfølgelse.

Ledig stilling som controller

Vi inngår avtale med UD og søker controller til å følge opp.

Her arbeider vi 

Stefanusalliansen har ingen egne utsendinger, men samarbeider med lokale kirker og organisasjoner.

Trosfrihet – for alle

Stefanusalliansen kjemper for trosfrihet som grunnleggende rettighet for alle. Her er et vell av ressurser.

Misjon – i motstand

Stefanusalliansen støtter misjon der trosfriheten blir motarbeidet og kristne må leve i skjul.