Nigeria: Trues for sitt livssyn 

Send appell for at Bala, som er arrestert for sitt ateistiske livssyn, skal settes fri.

Be for kristne i Bangladesh

De har Jesus som frelser, men har opprettholdt sin muslimske identitet.

Alt til ‘Søndag for de forfulgte’

Asia Bibi Foto Stefanusalliansen

Her finner menigheten alt som trengs til en gudstjeneste om og for de forfulgte.

Se alle våre filmer

Filmer fra Egypt, Tyrkia, Pakistan og Irak – og møter med modige partnere.

Nytt andaktshefte: ‘Ikke forlatt’

Andaktsheftet ‘Ikke forlatt’. Stefanusalliansen

21 utvalgte andakter med bønner for de forfulgte. Bestill – gratis.

Les Magasinet Stefanus

Les om Stefanusprisen – og om Moraline som har en dødsdømt mann.

Moraline og dei tre sønene Ibarham, Hazail og Brian ber – saman med dottera Jaroosha (som ikkje var med i intervjuet) ber om hjelp til å få Asif – mann og far – fri.

Mann og far er dømt til døden

Moraline Pervaiz (35) – mor til fire – var så redd for kva som venta at ho svima av under eit møte med mannen Asif i fengselet i Lahore i Pakistan. Han er dømt til døden i ein galge. 

Her arbeider vi 

Stefanusalliansen har ingen egne utsendinger, men samarbeider med lokale kirker og organisasjoner.