Be for Asia Bibi!

Venter på dommen fra Pakistans høyesterett

India: 271 kristne arrestert og tiltalt

Forfølgelsen av kristne og andre minoriteter øker sterkt i India.

Kirkelig søkelys på Pakistan

Menigheter landet over markerer Søndag for de forfulgte.

I september ble Zion-kirken i Beijing stengt og forbudt av myndighetene.

Kina fortsetter å stenge kirker

Kina fortsetter å stenge kirker. I september ble Zion-kirken i Beijing stengt, og dette fortsetter i en rekke provinser. En rekordstor og topptung norsk delegasjon er i Kina. Blir de tause om dette?

Hvorfor trosfrihet?

Stefanusalliansen kjemper for trosfrihet som grunnleggende rettighet.

Misjon – i motstand

Stefanusalliansen støtter misjon der trosfriheten krenkes.

Se alle våre filmer

Vi lager en rekke filmer om mennesker som må kjempe for sin tro.

Her arbeider vi 

Stefanusalliansen har ingen egne utsendinger, men samarbeider med lokale kirker og organisasjoner.