Kristne i Algerie under press

Kirker er blitt stengt, kristne er blitt arrestert. Be for dem.

Kastet ut for sin tro

Send appell for truede minoriteter i Mexico.

Brian (4) vil ha pappa tilbake

Far til fire uskyldig fengslet for blasfemi.

Patriark Kirill i Den russisk ortodokse kyrkja har kalla krigen i Syria ein «heilag krig».

Når Putin krigar med kyrkjestøtte

Vladimir Putin brukar kampen mot ekstremisme som orsaking for å ramma trusfridommen for minoritetar i Russland. Han har støtte frå patriark Kiril. Den same problematiske støtta har han når han bombar både opprørarar og sivile i Syria.

To bøker som forklarar konflikt og kaos i Midtausten.

Guidar til politisk kaos i Midtausten

Vi som arbeider for trusfridom og minoritetar i Midtausten treng å oppdatera kunnskapen om historie, politikk og konflikt i dei områda vi er engasjerte i. To ferske bøker er gode guidar.

Her arbeider vi 

Stefanusalliansen har ingen egne utsendinger, men samarbeider med lokale kirker og organisasjoner.

Trosfrihet – for alle

Stefanusalliansen kjemper for trosfrihet som grunnleggende rettighet for alle. Her er et vell av ressurser.

Misjon – i motstand

Stefanusalliansen støtter misjon der trosfriheten blir motarbeidet og kristne må leve i skjul.

Støtt kampen for trosfrihet

Mennesker diskrimineres og forfølges for sin tro. Med din gave kan vi hjelpe flere.