Be for Early Rain-kirken i Kina

Pastorens kone er løslatt, pastoren er fortsatt i fengsel

Les vårt ferske magasin

Møt mennesker som kjemper for sin tro i Vietnam

Politi jaga kristne som kjempa for jorda si i ein landsby i Vietnam.

Jaga frå gard og grunn – for trua

I ein serie land er det farefull vekst i angrep mot religiøse minoritetar og mot retten til å tru. Her kan Senterpartiet bli ei ny kraft i norsk utanriks- og bistandspolitikk, skriv Johannes Morken i Nationen.

East Street Church i Sunfuji i Shangqiu i Henan-provinsen ble brent.

Kina knuser tempel og kyrkjer

Etter at Kina og Vatikanet i fjor inngjekk avtale om bispeutnemningar, slo regimet hardt til mot katolske undergrunnskyrkjer.

Se våre nye filmer om Irak

Stefanusalliansen går tyngre inn i arbeid i Irak.

Misjon i motstand

Stefanusalliansen ser sitt misjonsoppdrag der trosfriheten krenkes

Her arbeider vi 

Stefanusalliansen har ingen egne utsendinger, men samarbeider med lokale kirker og organisasjoner.