Be for tidligere imam i Uganda

Han ble kristen – nå ønsker familien å drepe ham

Les vårt magasin

Magasinet Stefanus – gratis, sju ganger i året,

Se våre nye filmer om Irak

Stefanusalliansen går tyngre inn i arbeid i Irak.

Misjon i motstand

Stefanusalliansen ser sitt misjonsoppdrag der trosfriheten krenkes

Her arbeider vi 

Stefanusalliansen har ingen egne utsendinger, men samarbeider med lokale kirker og organisasjoner.