Be for indiske kristne

Har gått til rettssak for å få slutt på overgrep

Skaper håp i Irak

Les artikler om og se filmer fra Irak, årets fokus-land 

På «dødsmarkene» i Choung Ek sør for hovudstaden Phnom Penh er hovudskallar etter tusenvis av terroroffer utstilte.

Drap alle som ikkje trudde på Makta

Då den marxistiske eller maoistiske Raude Khmer-geriljaen ville skapa eit idealsamfunn i Kambodsja, gjorde dei makta, Angkar, til guddom – og slo ihel alle som ikkje trudde.

Lær mer om trosfrihet

En kort film som viser deg vår digitale læringsplattform.

Misjon i motstand

Stefanusalliansen ser sitt misjonsoppdrag der trosfriheten krenkes

Her arbeider vi 

Stefanusalliansen har ingen egne utsendinger, men samarbeider med lokale kirker og organisasjoner.