Pakistan: Shakaina (13) tvangskonvertert og giftet bort

Send appell: Krev løslatelse for Shakaina og beskyttelse av sårbare minoritetsjenter.

Be for minoriteter i India

Vanskelig tid for religiøse minoriteter.

Kvinner og trosfrihet

Stefanusalliansen Kvinner og trosfrihet

Nytt hefte viser at kvinners trosfrihet brytes på andre måter enn menns. (eng.)

Se alle våre filmer

Filmer fra Egypt, Tyrkia, Pakistan og Irak – og møter med modige partnere.

Ikke forlatt - andaktshefte

Andakter om trosfrihet og den forfulgte kirke

Les og bestill andakter om den forfulgte kirke. Gratis.

Ein flyktningleir for fordrivne jesidiar  i Irak.

Pinleg vaksine-nasjonalisme

Eg er flau over norske politikarar som vil at vaksinedosar som har gått til fattige land, heller skulle blitt brukte i Noreg.

Her arbeider vi 

Stefanusalliansen har ingen egne utsendinger, men samarbeider med lokale kirker og organisasjoner.