Fra fakkeltoget i Oslo oktober 2011, utenfor Domkirken.

Fra fakkeltoget i Oslo oktober 2011, utenfor Domkirken.  


Stefanusalliansen (som frem til 31. des. 2011 het Norsk Misjon i Øst) deltar i relevante prosjekter som utgjør en stor forskjell for medmennesker i en vanskelig livssituasjon. Gjennom partnere og givere bidrar Stefanusalliansen til at evangeliet bringes videre i ugjestmilde omgivelser, at forfulgte flyktninger får et trygt hjem, at fattige får lindret sin nød og at undertrykte øyner en bedre fremtid. Stefanusalliansen kompetansesenter for religions- og trosfrihet i Kristen-Norge. Men også i menneskerettighetsmiljøer blir organisasjonen i økende grad lyttet til. Det er også god giv i det frivillige engasjementet.

Menneskerettighetskurs i India, støttet av Stefanusalliansen.

Nøkkeltall fra regnskapet finner du nederst på siden.

UTBLIKK

Det største enkeltprosjektet, økonomisk sett, er fremdeles i Burma: Grassroot Human Rights Education Project. Andre prosjektland av betydelig økonomisk størrelse: Egypt (Stefanusbarna og Anastasia/Anafora), Nord-Korea (næringsrike boller, soyamelk og gjødselfabrikk), Indonesia (bygge landsby for internt fordrevne kristne), Tyrkia (trosfrihetsrapport og menighetsbygging), India (bl.a. menneskerettighetskurs) og Vietnam/Laos(ledertrening og misjon blant Hmong-folket). I tillegg kommer en rekke prosjekter av ulik størrelse i områder som Sentral-Asia (bl.a. teologisk utdanning/ledertrening) og Russland/Kaukasus (bl.a. leirvirksomhet for unge og bibeloversettelse).

«SØNDAG FOR DE FORFULGTE»

Stadig flere norske menigheter slutter opp om denne søndagen i november, hvor forfulgte trossøsken står i fokus. I fjor hadde vi et spesielt fokus på India. Søndag den 13. november ble avsluttet med en stor solidaritetskonsert i Majorstuen kirke, med besøk av indiske John Dayal og musikk fra artister som stilte opp for saken. Det kom inn over kr 30 000 i kollekt.

INFO, APPELL, FORBØNN

Antallet Ropet fra Øst-abonnenter, appellvenner (brev, e-post, sms) og forbønnsvenner (e-post, sms) var stabilt gjennom hele året, uten store svingninger. Nettsidene (altså de gamle: www.nmio.no) har aldri vært oppdatert så ofte som i 2011. Den nettbaserte ressursbanken til «Søndag for de forfulgte» var mye brukt.

NETTVERK OG SAMARBEID I NORGE

Gjennom deltakelse i ulike samarbeidsfora, både innen menneskerettigheter, misjon og menighetsliv, bygger Stefanusalliansen verdifulle allianser og gir relevante bidrag. Et godt eksempel på felleskirkelig samarbeid i Norge er fakkeltogene for forfulgte kristne, som i 2011 ble arrangert både i Oslo, Bergen og – for første gang – i Stavanger og på Stord. Stefanusalliansen underviste i løpet av året om trosfrihet og forfølgelse ved flere skoler, høyskoler og folkehøyskoler. Undervisningen holder høyt faglig nivå.

BARNEHAGER OG MENIGHETER

Ved utgangen av 2011 var cirka 30 norske barnehager engasjert i Egypt. 15 menigheter hadde misjonsprosjekt gjennom Stefanusalliansen. I løpet av året ble det vedtatt å gå inn i Samarbeid menighet og misjon (SMM), noe som innebærer ny energi og nye muligheter i satsingen på menighetsprosjekter.

GAVER OG ØKONOMI

I 2011 fikk vi inn 17,5 % mer i totale inntekter enn budsjettert. Det er 17,1 % mer enn i 2010. Tar vi bort NORAD-tilskuddet fikk vi inn 21,1 % mer enn budsjettert og 17,3 % mer enn i 2010. Sammenligner vi gavene i 2011 med gavene i 2010 har vi hatt en økning i ordinære gaver på 7,26 %. I 2011 var 89,5 % av organisasjonens inntekter innsamlede gaver. De inntektskildene vi har hatt størst økning på, er fast givertjeneste (Forkjemper) og giverbrevene (DM). Den posten som har økt mest, er den som kalles «tilfeldige gaver», hvor gaven ikke kan knyttes til et bestemt giverbrev, Ropet fra Øst eller en særskilt aksjon.

STAB

Ved utgangen av 2011 var 15 personer ansatt i organisasjonen, fordelt på 12,9 fulltidsstillinger.

 

 

AKTUELT