Personvern

Personvernerklæring for Stefanusalliansen

Oppdatert juni 2018


Formål med behandlingen

Vi bruker personopplysninger for å kunne administrere ditt giver- eller avtaleforhold med oss og f.eks. kunne takke for gaver du gir og rapportere inn gaver som gir rett til skattefradrag. Vi kan også benytte opplysningene til å sende deg invitasjon til arrangementer og informasjon om virksomheten vår. Gavehistorikk kan brukes til å gi tilpasset informasjon om virksomheten og nye tjenester.
 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende opplysninger om våre givere og abonnenter:

Navn, adresse, telefonnumre, e-postadresse, fødselsdato, kjønn, personnummer (hvis du har oppgitt det), eventuelt passord for «Min side» og informasjon om giveravtaler, abonnementsavtaler på Magasinet Stefanus, Appelltjenesten og Forbønnstjenesten. For aktive givere og abonnenter oppbevares fullstendig henvendelse- og gavehistorikk.
 

Grunnlaget for behandlingen

For faste givere og abonnenter oppbevares opplysningene for å oppfylle giver-/abonnementsavtalen (Personvernforordningen Art. 6b). For andre aktive givere oppbevares opplysningene for å kunne administrere giverforholdet (Art. 6d) og rapportere gavene til skattemyndighetene (Art. 6c).
 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om navn og adresse som blir formidlet fra vår bankforbindelse eller opplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse som du oppgir via våre nettsider eller eksterne betalingstjenester. Vi gjør katalogoppslag for å hente inn fødselsdato og telefonnumre, med den hensikt å sikre korrekt identitet på den registrerte.
 

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, men for å kunne distribuere Magasinet Stefanus og henvendelser til givere og abonnenter, overfører vi adresseopplysninger til samarbeidspartnere.
 

Anonymisering av personopplysninger

Dersom du ikke lenger er aktiv giver (ikke gitt gave de siste 3 årene) eller ikke har noen aktive avtaler eller abonnement, blir du utmeldt av vårt register og får ingen flere henvendelser fra oss. Ved utmelding slettes personnummeret.

Givere som har vært utmeldt i 3 år eller døde i ett år, blir anonymisert slik at vi kun oppbevarer kjønn, fødselsår, avtalehistorikk og akkumulert gavehistorikk. Personopplysninger oppbevares i 6 år for å kunne yte god service til givere som returnerer.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.
 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger, og reservere deg mot å få henvendelser fra oss. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
 

Personvernombud

Vi har vurdert at vår virksomhet ikke er av slik karakter eller omfang at det kreves eget personvernombud.
 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger med adgangs- og tilgangskontroll.
 

Behandlingsansvarlig

Generalsekretæren er på vegne av Stefanusalliansen ansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.
 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til: post@stefanus.no

Stefanusalliansen
Postboks 6603
Rodeløkka
0502 Oslo

 

MIN SIDE: Merk at du kan opprette Min side og skaffe deg full oversikt over dine gaver til oss og endre engasjementer.  der kan du selv gjøre endringer i gaver, abonnementer og andre engasjementer. Her leser du hvordan du går frem.