Personvern

I henhold til Personopplysningsloven av 14. april 2000, offentliggjør Stefanusalliansen hvordan organisasjonen behandler personopplysninger.

I henhold til lovens §8 «Vilkår for å behandle personopplysninger», bokstav a), b) og f) behandles opplysninger henholdsvis for å oppfylle en avtale med støttespillere, oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser, foruten for å ivareta organisasjonens berettigede interesse av å opprettholde et personregister til bruk i arbeidet med å oppfylle organisasjonens formål. Organisasjonen behandler ikke sensitive personopplysninger i sitt register. Foruten personalia, oppbevarer Stefanusalliansen informasjon om bidrag som er ytt og avtaler som er inngått.

Organisasjonen forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering mot Det Sentrale Reservasjonsregister, samt utfører løpende vedlikehold av personopplysninger.

Stefanusalliansen benytter i overensstemmelse med gjeldende regelverk opplysninger om navn og adresse til markedsføringsformål. Stefanusalliansen vil aldri utlevere ditt navn og adresse til andre. Behandlingsansvarlig er Stefanusalliansens kommunikasjons- og markedssjef.

Personer som er registrert i Stefanusalliansens register, kan be om innsyn i hvilke opplysninger organisasjonen har registrert om vedkommende. Slik informasjon vil kun bli utlevert når vedkommende leverer en skriftlig og undertegnet begjæring. Dette for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.

MIN SIDE: Merk at du kan opprette Min side og skaffe deg full oversikt over dine gaver til oss og endre engasjementer.  der kan du selv gjøre endringer i gaver, abonnementer og andre engasjementer. Her leser du hvordan du går frem.
 

Har du spørsmål
om personvern?

Bruk i så fall skjemaet nedenfor, så hører du fra oss. Du kan også ringe på tlf. 23 40 88 00.