Gutter fra fattige kristne familier i Egypt gir ofte opp skolegangen for å hjelpe familien til å skaffe et levebrød. På Anafora får de en ny sjanse til skolegang. Foto: Stein Reinertsen.

Gi gaver hver måned

Forutsigbare gaver gjør våre partnere – i misjon og kamp for trosfrihet – trygge på at midlene kommer.

Gi en enkeltgave

Gi en gave til forfulgte og diskriminerte kristne, til misjon og til kampen for trosfrihet for alle.

Stefanusbarna

Familiens egen givertjeneste øremerkes Mama Maggies arbeid for tusenvis av barn i «søppelbyen» i Kairo. Materiell tilpasset barn.

Testamentariske gaver

Gjennom Stefanusalliansen kan du etterlate deg en arv som skaper mye for mennesker som lider for sin tro.

En gave på en merkedag

Ved dåp, bursdag, konfirmasjon, bryllup eller jubileum kan gjestene gi til dem som diskrimineres eller forfølges for sin tro.

Minnegaver

Når en av dine kjære er gått bort, kan familie og venner gi minnegave til dem som lider for sin tro – eller til misjon der trosfriheten krenkes.

Skaff deg oversikt

Min side får du oversikt over gaver og engasjementer hos oss. Du kan selv gjøre endringer og se alle personopplysninger.

Gaver fra utlandet

Stefanusalliansen
IBAN-konto: NO8530001457922
Sparebanken Sør, Box 200, N-4662 Kristiansand
Swift-kode: SPSONO22 

Personvern

Alle Stefanusalliansens støttespillere kan være trygge: Vi følger personopplysningsloven.

Skattefradrag

Givere har rett til skattefradrag for gaver. Da trenger vi personopplysninger.