Protestantiske kristne i Algerie invitert 18. oktober 2020 til bønnedag.

Protestantiske kristne i Algerie invitert 18. oktober 2020 til bønnedag.  


15. oktober 2019 stengte politiet en stor kirke i Tizi Ouzou. The Full Gospel Church hadde 1200 medlemmer. Source of Life Church i Makouda, med 800 medlemmer ble også stengt samme dag.. Tizi Ouzou er en av de største byene i Algerie. Den er hovedstad i provinsen med samme navn, hvor også byen Makouda ligger.

Dagen etter, 19. oktober, ble en annen kirke i Tizi Ouzou stengt.  23. januar i år ble en ny kirke stengt i byen Oran.

 27. august i år ble en anmodning om gjenåpning av stengte kirker avvist uten oppgitt grunn av en administrativ domstol i Tizi Ouzou.

I dag er 13 kirker fortsatt stengt og forseglet i Algerie. Tusenvis av kristne er frarøvet sine gudshus, skriver Middle East Concern.

Hindrer godkjenning av kirker
Et direktiv (06-03 fra 2006) krever at alle ikke-muslimske gudshus må godkjennes av Den nasjonale kommisjonen for ikke-muslimske gudshus. Men siden denne kommisjonen i praksis aldri møtes, blir søknader om å få bruke bygninger til kirker, ikke behandlet, melder trosfrihetsorganisasjonen CSW. Derfor må menighetene holde på uoffisielt, og det gjør dem sårbare. Siden direktivet ble innført i 2006, er ingen protestantiske kirker (innen paraplyorganisasjonen EPA) blitt godkjent.

Økt press, stengte kirker
Siden 2017 har presset økt betraktelig, med rapporter om offentlige inspektører som krever å få se tillatelser. Dette har ført til en bølge av kirkestengninger i Kabyll-regionen, den regionen der folk snakker kabyllisk og ikke arabisk.

Takknemlige kristne i Algerie
– Kristne i Algerie er takknemlige og er dypt rørt av mange meldinger med oppmuntring og støtte som de har fått siden krisen startet. Til tross for vanskeligheter og til tross for covid-19-pandemien, stoler vi på vår Herre Jesus Kristus, og vi er i bønn  slik at vi kan være fredsskapere i vår nasjon, skriver de protestantiske kirkene i Algerie i en appell til kristne utenfor Algerie om å stå sammen med dem i bønn.

Bønnedag
De protestantiske kirkene inviterte søndag 18. oktober internasjonal bønnedag for kristne i Algerie. Her er bønneemnene:

• Gjenåpning av stengte kirker.

• Beskyttelse av og visdom for pastorer og ledere i en vanskelig tiden.

• Opphevelse av direktiv 06-03-2006 (regulering av ikke-muslimske religiøse uttrykk).

• Slutt på skremselstaktikk mot og ydmykelse av kristne ledere.

• Takk Gud for motstandskraften til algeriske kristne.

Kirkeveksten i Algerie er «et mirakel»
Algerie er Afrikas største land i utstrekning. Landet har de siste tiårene opplevd en kirkevekst som kjennere kaller «et mirakel».

Gjennom mange år gav derimot misjonsinnsatsen små synlige resultater. Men så i vanskelige tider kom en oppsiktsvekkende kirkevekst.

I årene etter 1990 var landet i en dyp krise etter at islamister vant valget i 1989. Hæren svarte med å innføre militært styre og unntakstilstand, og Algerie ble kastet ut i borgerkrig. Unntakstilstanden ble opphevet i 2011, men det er fortsatt sterke restriksjoner på ytrings- og organisasjonsfriheten.

– I krisetider blir folk ofte søkende. Krisen ble dessuten satt i sammenheng med islam; folk så at radikale muslimer utøvde vold. Det fikk mange til å søke kristen tro, uttalte Algerie-kjenner Jan Opsal på Bibelselskapets nettsider i 2014.

Kristen tro bekrefter identitet
Han sier dessuten at kristendommen for mange bekrefter den gamle kabylliske identiteten, mens mange kobler islam til arabisk språk og identitet. Men Opsal legger til at det også er mange med arabiske røtter som er kommet til kristen tro.

Mellom en tredjedel og en fjerdedel av folket snakker kabyllisk. Denne folkegruppen er ofte blitt kalt «berbere», det gamle romerske ordet for folk som ikke snakket romersk. Storbyen Tizi Ouzou, som fikk sin store protestantiske kirke stengt 15. oktober i fjor, er den nest største byen i den kabylliske regionen i Algerie.

Det nye testamentet
– Det nye testamentet var den første boken som ble trykt på kabyllisk, sier Jan Opsal.

Det var først etter årtusenskiftet at kabyllisk ble bekreftet som nasjonalspråk, selv om arabisk fortsatt er det dominerende språket.

Før den arabiske invasjonen på 600-tallet var det 40 000 kirker i Nord-Afrika. Etter at den kristne troen nesten forsvant, er det i dag mer enn 100 000 kristne i Algerie.

– Mange er svært frimodige, uttalte Jan Opsal.

Straffbart
Det nevnte direktivet fra 2006 inneholder også en artikkel (Artikkel 11) som kriminaliserer religiøs tale eller skrift som anses å ha som formål å få muslimer til å konvertere til en annen religion. Artikkelen gjør også straffbar all religiøs aktivitet som ikke er regulert av staten. Straffene er på opp til fem år i fengsel og bøter på opp til 1 million algeriske dinarer (som svarer til 76 000 kroner), heter det i rapporten fra trosfrihetsorganisasjonen CSW.

 

 

AKTUELT