Biskop Thomas på Anafora.

Biskop Thomas på Anafora.  


Mange unge gutter er i faresonen i det egyptiske samfunnet. Det henger først og fremst sammen med fattigdommen.

Guttene blir presset til å ta ansvar for familien mens de bare er ti, tolv eller tretten år gamle. Dessverre er det ofte foreldrene som sender dem ut i dette. De ser ikke noen annen mulighet for overlevelse, på grunn av yngre brødre og søstre, og gjerne også fordi far ikke finner arbeid, er syk eller fraværende.

Guttene er fremdeles er barn. De har ikke mulighet til å bære ansvaret. De mangler både midler og kompetanse. Ikke sjelden blir de utsatt for vold og overgrep, de mister skolegang og faller utenfor samfunnet på en måte som gjør at fremtiden deres blir ødelagt.

På Anastasia ønsker vi å gjøre noe. Vi gir dem grunnleggende undervisning, slik at de får større mulighet til yrkesvalg og en bedre fremtid. Men dette er ikke nok. På Anastasia ønsker vi også å skape forandring i samfunnet. Vi har utviklet et stort program for ledertrening.

Grunnleggende for ledertreningen er menneskerettighetene. Vi tar også opp barnerettigheter, sosiale rettigheter, likhet mellom kjønnene, kvinners rettigheter, religionsfrihet og så videre. Vi får hjelp fra internasjonale gjesteforelesere og medarbeidere fra Egypt. Vi har også utviklet et mastergradstudium i samarbeid med universitetet i Lyon.

Det blir ikke noen utvikling uten en forståelse for det menneskerettighetene forplikter oss på, som enkeltmennesker, lokalmiljø og storsamfunn. Dette er åpenbart utfordrende og vanskelig, ikke minst i Egypt. Det ytre presset gjør det vanskelig å stå frem. Mange har opplevd skuffelser, motstand og tilbakeslag. Det er også et sikkerhetsaspekt.

Men det er likevel avgjørende at hvert eneste menneske, uansett religiøs identitet og sosial status, forstår sin egen verdi ut fra menneskerettighetene og blir inspirert og dyktiggjort til å leve et verdig liv.

Kjøp boken til inspirasjon

Eyvind Skeie: «Biskop Thomas. I kjærlighetens sirkel». pris 349, pluss porto. Rabatt ved kjøp av flere.

Gå til bestilling

Lik rett for begge kjønn

I et tradisjonsbestemt samfunn som Egypt er det viktig å se spesielt på kvinnenes muligheter og stilling. Det gjelder uavhengig av den religiøse identiteten.

En kvinne fra en fattig familie har små sjanser til å få utdannelse. Om hun ikke på en eller annen måte får opplæring i håndverk eller noe annet, vil hun ha små sjanser til å leve et selvstendig liv. Hun vil bli avhengig av andre i familien, uten mulighet til å bygge sin egen plattform i arbeidslivet. Det vil også kunne innebære ulike former for krenkelser og urett, kanskje også overgrep og vold. Lik rett for begge kjønn er derfor en hovedsak på Anafora. Det er også en helt sentral side av det en kirkeleder og biskop må representere og implementere.

Kvinnene må bli fortalt at de selv har eiendomsretten til eget liv og egen kropp. De må bli hørt og tatt på alvor i samtaler og diskusjoner. I Egypt er det ikke tvil om at mange kvinner lever i en underdanighet som fratar dem noe av deres menneskeverd.

Kvinner har samme rett som menn til å uttrykke seg, til å delta i sosiale aktiviteter, være med i arbeidsliv og samfunnsliv. På Anafora arbeider vi målbevisst hver eneste dag og med hver eneste person. Det er et langsomt arbeid som krever høy bevissthet og stor trofasthet. Men når det lykkes, har vi gleden av å se et nytt menneske – en voksen kvinne med myndighet og styrke.

Respekt og likeverd

I løpet av noen tiår har det skjedd en stor endring for fattige i Egypt, ikke minst i Øvre Egypt. For ikke så lenge siden beveget landsbyboerne seg på en meget isolert arena. Landsbyen rommet hele deres liv og all deres erfaring. Nå har det kommet inn en global bevissthet. Det har skjedd ved besøk utenfra, men ikke minst gjennom internett, TV og øvrige massemedier.

Landsbyboerne ser at det er andre måter å leve på. Samtalene deres endres. Bevisstheten er utvidet, og dermed også ønsket om å leve annerledes liv og å oppleve andre steder.

Samtidig lever de tradisjonelle forestillingene, ikke minst i forholdet mellom kjønnene. I landsbyene vil de aller fleste også i dag tenke at mannen er ansvarlig for kvinnen, enten hun er datter, kone eller søster. Det viser seg meget vanskelig å gi kvinnen økonomisk autonomi. Enda vanskeligere er det å se for seg at kvinnen får holistisk autonomi, med ansvar for sin egen kropp, sine egne følelser, sitt eget arbeid, sine penger og relasjoner.

Kvinnen må løftes og bli likeverdig med mannen. Den største hindringen er fattigdommen. Derfor er utdanning for kvinner en viktig del av arbeidet for likhet mellom kjønnene. Kvinnene må styrkes i sine egne valg. Vi sier nei til arrangerte ekteskap.

Vi ønsker at gutter og jenter skal bli oppdratt til respekt og likeverd.

AKTUELT

PROSJEKT

Egypt: Stefanusbarna

På «søppelfjellet» i Kairo bor det tusenvis av kristne familier som er overlatt til å leve i, og av, storbyens søppel. Inspirert av Jesu kjærlighet har Mama Maggie gjennom tre tiår bygget opp et arbeid som kalles Stefanusbarna. Stefanusalliansen støtter dette arbeidet.