Biskop Thomas

Biskop Thomas  


Først publisert i Stavanger Aftenblad, som gjennomgang av søndagens tekst, 19.11.2017

Stemningen i Bibelbutikken i Langgata i Sandnes ble plutselig helt rar. En sydlandsk mann kommer inn i butikken. Han begynner å le høylytt med seg selv. Hans møte med bøkene skapte tydelig en reaksjon. Flere i butikken så mot denne lattermilde personen. Vi nordmenn er ikke vant med slikt. Etter hvert tok jeg kontakt med ham. Han beklaget, på engelsk, at han ikke kunne norsk. Og så kom denne fascinerende historien: Han ruslet gjennom Langgata før han skulle ta bussen til flyplassen for å dra hjem igjen til Egypt. Han så Bibelen i vinduet og kom inn. Der så han boken om biskop Thomas fra Egypt og mange andre bøker som han kjente igjen. Gleden tok helt overhånd. Han fortalte at han hadde vært på en kon-feranse i forbindelse med Luther-jubileet. Han var utdannet prest og jobber i Bibelselskapet i Egypt. Jeg utfordret ham på hva det gjør med de kristne i Egypt å leve under disse vanvittig tøffe forholdene som vi hører og ser i media. Da strålte hele ansiktet hans i det han formidlet at dette ga dem mulighet til å formidle troen. Før han hastet videre ba han meg innstendig om å treffe biskop Thomas når han snart skulle komme til Norge for å lansere boken sammen med den norske forfatteren Eyvind Skeie.

Kjærlighetens sirkel

Biskop Thomas, en liten fyr i sin koptiske bispedrakt stråler av Guds kjærlighet. Særlig øynene. Han deler åpent med alle oss i Ålgård kirke 26. oktober om sin krevende vei til å bli biskop. Som 29-åring ble han utfordret. Han gikk i rette med Gud, mente selv at han var for ung. På kne, i ydmykhet for Gud fikk han denne enorme visjonen om at han skulle være en biskop som løfter mennesker opp nedenifra. Ikke pres-se folk ned fra oven. Brød og vin skulle løftes opp. Jesus selv. Kjærlighetens mysterium. Han snakker om kjærlighetens sirkel hvor nattverden er sentrum. Og i denne sirkelen er vi alle. Alle. Absolutt alle. Også de som skader oss, hater oss, dreper oss. Vi er alle skapt i Guds bilde. Dette er skapelsens mysterium. Biskop Thomas meddelte at han brøt sammen i gråt når familiene til de som ble drept på bestialsk vis stod frem på TV og tilga terroristene. Det er bare i Guds kraft, midt i kjærlighetens sirkel at dette er mulig, formidlet den ydmyke biskopen.

Krenkelse av menneskeverdet

At mennesket er skapt i Guds bilde og er elsket av Gud er grunnlaget for det kristne menneskesynet. Når noen ser på mennesket som et objekt, krenkes menneskeverdet. Temagudstjenesten denne sønda-gen faller sammen med Global uke mot moderne slaveri. 500 år med reformasjon understrekes denne søndagen med tema: Mennesker er ikke til salgs. Dette blir ekstra tydelig når vi hører erfaringer fra den internasjonale organisasjonen Hope for Justice sitt arbeid mot moderne slaveri, hvor barn selges for så lite som ett kilo sukker. Helt uvirkelig. Der er også helt uvirkelig å tenke på at kvinner og menn, voksne og barn kynisk utnyttes til andres fortjeneste her i vårt distrikt. Selvsagt er det oppmuntrende at både politi og offentlige- og frivillige organisasjoner mobiliserer for å ta dette på alvor. Samtidig er omfang-et av krenkelse som beskrives en kraftig oppvekker for oss alle.

Øyne som stråler

Det er menneskeverdet som settes på dagsorden denne søndagen (Salme 8,2-10). Det handler om å løfte hverandre opp (Fil 2,3-11). Jesus er sylklar: Ikke rør mine minste! Alle er like viktige! Takk, biskop Thomas, og din lattermilde medborger. Dere har begge øyne som stråler og som gjør noe med meg. Dere minner meg på verdien av å være skapt i Guds bilde som gir en dyp, dyp glede. Trenger du også en påminnelse om dette?

 

Her er bibelteksten som var utgangspunktet for avisteksten:

Matt 18,1-6.10-14 Pass dere for å forakte de små (prekentekst)

Himmelriket og de små

Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg.

Forførelser og fristelser

Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp.

Sauen som gikk seg vill

Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt. Menneskesønnen er jo kommet for å berge de bortkomne.

Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill, lar han ikke da de nittini være igjen i fjellet og går og leter etter den som er kommet på avveier? Og skulle han finne den – sannelig, jeg sier dere: Da gle-der han seg mer over denne ene enn over de nittini som ikke har gått seg vill. Slik vil heller ikke deres Far i himme-len at en eneste av disse små skal gå tapt.

 

AKTUELT

PROSJEKT

Egypt: Stefanusbarna

På «søppelfjellet» i Kairo bor det tusenvis av kristne familier som er overlatt til å leve i, og av, storbyens søppel. Inspirert av Jesu kjærlighet har Mama Maggie gjennom tre tiår bygget opp et arbeid som kalles Stefanusbarna. Stefanusalliansen støtter dette arbeidet.