FN-bygget.

FN-bygget.  


International Panel of Parlamentarians for Freedom of Religion or Belief (IPPFoRB) har i løpet av de siste årene vokst fra å være en liten gruppe ildsjeler til å bli et internasjonalt nettverk av over hundre parlamentarikere fra hele verden.

Parlamentarikerne er godt støttet av dyktige aktivister og akademikere. Sammen har de et felles mål: Å stå sammen for å skape større trosfrihet for verdens befolkning. IPP går nå inn i sitt tredje år, med flere engasjerte parlamentarikere ombord enn noen gang. Stefanusalliansen traff noen av dem under IPP møtet i fjor i New York. Her forteller de litt om hvorfor de har valgt å bli med i IPP.

Assiya Nasir fra Pakistan

– Jeg ble først valgt inn som parlamentariker i Pakistan i 2002. Det var like etter 9/11-hendelsen. Etter 9/11 tok verden en ny vending. Vi så en stor økning i terrorisme og ekstremisme. Det var en kritisk tid for Pakistan. Ekstremismen vokste, og det påvirket mennesker fra alle religiøse grupperinger i landet.

 

Jeg tenkte da at vi trenger en gruppe parlamentarikere fra hele verden som jobber sammen om dette. Jeg diskuterte dette med mange andre parlamentarikere, og jeg er glad Baronesse Barridge (red: parlamentariker fra Storbritannia) tok initiativ og startet IPPFoRB. Dette er så viktig! Her kan vi lære mye av hverandre.

Kasthuri Patto fra Malaysia

– Jeg er med i IPPFoRB fordi jeg tror på prinsippene som ligger til grunn, nemlig tros- og livssynsfrihet. Jeg ønsker å ta det jeg lærer her med meg hjem til Malaysia i mitt arbeid der. Samtidig vil jeg ta det malaysiske folks kamp til IPPFoRB for hjelp.

Som parlamentariker snakker jeg ikke bare for min egen trosgruppe, men jeg snakker for alle. Jeg ønsker å opprettholde rettferdighet og frihet og å kjempe for de undertrykte. Jeg ønsker å skape et sterkere engasjement og å være en stemme for dette blant andre parlamentarikere hjemme.

Ofrene for religiøs forfølgelse er ofte kvinner og barn. Mer må gjøres for å fremheve lidelsen kvinner og barn står i. Jeg mener flere parlamentarikere bør snakke ut mot overgrep som for eksempel kjønnslemlestelse.

Aykan Erdemir fra Tyrkia

– IPPFoRB spiller en veldig viktig rolle med å minne oss på at arbeidet for tros- og livssynsfrihet må være internasjonalt. Globale tros- og livssynsutfordringer er mer transnasjonale enn noen sinne. Ikke bare stater, men ikke-statlige aktører begår overgrep mot trosfriheten.

Vi må matche arbeidet for trosfrihet på et globalt nivå. Vi må samle våre ressurser og stå i solidaritet på tvers av grenser. Personlig kommer jeg ikke fra en minoritetsgruppe. Jeg tilhører sunni-majoriteten i Tyrkia.

Men, jeg er overbevist om at når mine venner, kollegaer og naboer ikke fullt ut kan nyte sin frihet, så lider jeg med dem.

 

Leonardo Quintao, Brasil

– Jeg ble med i IPPFoRB etter at en venn av meg inviterte meg til en samling om tros- og livssynsfrihet. Jeg hadde ikke noe forhold til tematikken fra før av, og Brasil har veldige gode kår for tros- og livssynsfrihet.

Jeg ble interessert i tematikken og leste om andre land hvor det er grove overgrep mot religiøse minoriteter og annerledestroende. Mange av disse landene vil ikke lytte til vestlige stater, men Brasil har et annet innpass. Vi kan gå i dialog med disse landene. IPPFoRB er viktig fordi vi er parlamentarikere.

Vi er satt til å lage lover og snakke med andre myndigheter. Som parlamentariker har du ikke mye tid, men jeg vil prioritete IPPFoRB fordi jeg tror Gud har lagt det på meg.

– Jeg støtter tros- og livssynsfrihet til det fulle. Som kristen i Nigeria [fra sør i landet, red.anm.], nyter jeg stor frihet.

Sokonte Davies, Nigeria

Men jeg har bodd i land der man ikke kan ha den troen man ønsker. Det er ikke rett. Alle bør ha frihet til å tro det de vil. Ingen bør kunne begrense eller tvinge noen til å tro noe som helst. I mitt hjemland er Boko Haram den største trusselen for trosfriheten, i det nordlige Nigeria.

Vi trenger IPPFoRB for å utveksle ideer om hvordan vi skal bekjempe terrorgrupper og brudd på trosfriheten. Parlamentarikere kan ikke tie stille om dette!