Imam Imdad Ullah forsvarer dødsstraff for blasfemi, men mener det må gjelde håning også av Jesus.

Imam Imdad Ullah forsvarer dødsstraff for blasfemi, men mener det må gjelde håning også av Jesus.  

  

– Alle religioner har sine personligheter. Om noen håner eller vanærer dem må han eller hun straffes for det. Dette er på samme måte som ved grenser mellom land. Ingen kan krysse dem uten å bli straffet, sier imamen i et videointervju gjort av Stefanusalliansens medarbeidere Kristin Storaker og Thea Haavet i Lahore i Pakistan.

Haji Imdad Ullah er klar på at blasfemi ikke bare handler om at noen vanærer islam. Forbudt og straffbart er det også å vanære eller håne «andre profeter som Jesus Kristus, Moses eller mange andre».

– De er alle hellige personer, og vi skal respektere dem sterkt, sier imamen.

Grenser.

– Alle skal respektere andre religioner og deres personer. Og om vi har dialog med kristne, tror jeg at de vil være enige med oss, sier Imam Haji Imdad Ullah. Han legger til:

– Det må vøre noen grenser, og alle må kjenne grensene. Du har rett til å snakke til meg, men ikke til å slå meg. Det samme må gjelde religioner og blasfemi, og alle må kjenne disse grensene.

Pakistan har høyst levende lover med forbud mot blasfemi. Det er fengsel på livstid for dem som vanærer Koranen, og dødsstraff for dem som håner eller vanærer Muhammed.

Asia Bibi

Det mest kjente offeret er Asia Bibi. I november 2010 ble hun ble hun, som første pakistanske kvinne, dømt til døden for blasfemi – å fornærme islam eller profeten Mohammed. Asia hevder selv at blasfemianklagene er en hevnaksjon og at hun er uskyldig.

Det hele startet med en krangel da hun og andre kvinnelige dagarbeidere plukket bær. Noen dager senere kom en mobb for å angripe Asia.

Hun ble dømt til døden. Asia anket blasfemidommen til Pakistans høyesterett i 2014. På grunn av press fra muslimske ekstremister er høringene blitt utsatt gang på gang, og hun vet fortsatt ikke når saken vil bli behandlet. Mange menneskerettsaktivister tror at Asia vil bli frikjent når saken til slutt kommer opp.

Frikjent - i frykt

En av dem som ble frikjent, var Younas, som Magasinet Stefanus skrev om i vinter. Younas satt syv år i pakistansk fengsel anklaget for blasfemi. Så ble han frikjent av retten, men ikke av ekstremistene. Familien lever i skjul. De som rettet anklagene mot ham, får ingen straff. Ingen er blitt henrettet av myndighetene for blasfemi. Men det finnes en rekke eksempler på mennesker som er blitt drept av ekstremister.

– I Pakistan er det noen som misbruker blasfemiloven og på falskt grunnlag anklager andre. Hva mener du om dette?

– Ja, det er et problem at blasfemiloven misbrukes i Pakistan, svarer Haji Imdad Ullah.

– Hva kan gjøres med dette?

– Regjeringen og de øverste myndighetene er ikke velvillig innstilt. De ønsker at folk skal være opptatt av dette med blasfemi, og så lar de dette og andre problemer være løste og uavklarte. Dersom folk får det klart for seg at Jesus Kristus skal ha samme respekt og at blasfemi ikke bare gjelder islam, tror jeg at disse problemene ikke vil oppstå. Men det avhenger av regjeringen. Men den vil dessverre ikke løse problemet.

Døden!
– Bør den som har fått rettet falske anklager mot seg, dømmes til fengsel eller ikke?

– Selvsagt skal han ikke det. Det er galt.

– Hva med dem som misbruker blasfemiloven og fremmer falske anklager mot noen?

– Han må få den samme straffen som den som har gjort seg skyldig i blasfemi. Denne loven må ikke bli gjort til en vits. Ved en falsk anklage er den som retter den falske anklagen som er forbryteren, fordi han bruker gamle og vanærende ord, sier imamen.

Imam Haji Imdad Ullah nevner en sak mot et koreansk busselskap i 2007 – selskapet ble utsatt for falske anklager om blasfemi. Han sier at «vi var modige og hjelp dem ut av denne saken».

– Du sa at den som kommer med falske anklager mot noen om blasfemi skal ha samme straff som den som gjør seg skyldig i blasfemi. Så hva skal være straffen?

– Døden! Det må være dødsstraff slik at en tenker seg om tusen ganger før en på falskt grunnlag anklager noen for blasfemi. Men i dag får de som vil hevne seg fritt bruke blasfemianklager mot andre. Det er ingen skikkelig etterforskning og ikke straff for folk som retter falske anklager mot andre, derfor får folk si akkurat hva de vil om andre og komme fra det uten straff. Men det skulle være strengt straffet, sier imam Haji Imdad Ullah.

Dialog

Han er på sin side aktiv i dialog med kristne etter påsketerroren mot to kirker i Lahore i 2015. Etter terrorangrepet ble to mistenkte lynsjet til døde. Det er fortsatt ulike versjoner av hvem som lynsjet dem til døde. Men 42 kristne menn sitter fengslet, med risiko for dødsstraff.

Etter dette engasjerte Stefanusalliansens partner Human Friends Organization seg i dialog med muslimske ledere og myndigheter. Imam Haji Imdad Ullah har deltatt i denne dialogen.

– Jeg kan si at uansett når det er problemer mellom muslimer, kristne eller mennesker av andre religioner, vil jeg være i fremste rekke for å stoppe det som er galt og løse konflikten, sier han. Om dialogen etter terroren og lynsjingen sier han:

– Problemet er misforståelser og at folk mangler kunnskap om andre religioner enn sin egen. Men når folk setter seg ned for å snakke sammen, løser man misforståelsene, sier Imam Haji Imdad Ullah.

 

AKTUELT

PROSJEKT