‘Sonia’ ble tvangskonvertert til islam og deretter tvangsgiftet til slaveri. Hun klarte å rømme.

‘Sonia’ ble tvangskonvertert til islam og deretter tvangsgiftet til slaveri. Hun klarte å rømme.  


2017 var året da seksuell trakassering ble satt på dagsorden mange steder i verden. Kampanjen #Metoo synliggjør ulike typer maktmisbruk overfor kvinner i et hittil ukjent omfang. Håpet er at vinterens bevisstgjøring ikke bare skal være et blaff.

Men for mange kvinner i verden er det slik at ingen lytter til eller leser om deres historier om overgrep. Kristne og hinduistiske kvinner i Pakistan kidnappes, tvangsgiftes og tvinges til å konvertere. Dette skjer med hundrevis hvert år, uten at det når avisoverskriftene verken i deres hjemland eller i vårt.

Vold og utfrysning

Kvinnelige flyktninger fra Nord-Korea utsettes for menneskehandel i Kina, men blir ikke beskyttet av kinesiske myndigheter. Mange kvinnelige konvertitter lever med sin nye tro på Jesus i skjul for sine ektemenn, brødre og fedre, for skammen de påfører familiens ære kan utløse vold og utfrysning. Kulturelle koder gjør det også vanskeligere for kvinner enn menn å flykte fra voldelige relasjoner. Dette er daglige overgrep som også fortjener kampanjer og oppmerksomhet, og ikke minst målrettet arbeid for å stoppes.

I 2018 ønsker Stefanusalliansen å sette søkelys på hvilke overgrep kvinner og jenter utsettes for på grunn av sin tro.

Hilde Skaar Vollebæk

Skjult handlingsrom
Mangel på trosfrihet rammer ofte menn og kvinner på ulike måter. I mange tilfeller er sjansen større for at menn anholdes og fengsles for kristen virksomhet. Prester og pastorer er oftest menn, og myndigheter overser gjerne de lederoppgavene kvinner har, utfra kulturelle eller religiøse oppfatninger av at det er kun menn som står for lederskap.

Det gir noen ganger kvinner et skjult handlingsrom som kan utnyttes til kreativ evangelisering. En kvinnelig frisør kan dele sin tro i fortrolige samtaler med sine kunder. Kvinnelige handelsreisende som selger lommetørklær og hårstrikker, kan bevege seg langt friere enn menn i Nord-Korea, og hva de snakker med andre om oppfattes ikke som like truende. At kvinnelige stemmer ikke høres, betyr ikke at de ikke er virksomme.   

Fordommer
Noen kvinnelige ledere, som Mama Mariam i Irak og Mama Maggie i Egypt – begge er våre partnere, har måttet kjempe med omfattende fordommer og hindre fra sine samfunn. Men det har også styrket deres kampmuskler og utholdenhet, noe som daglig omsettes i trassig innsats for barn og flyktninger.

I 2018 ønsker Stefanusalliansen å sette søkelys på hvilke overgrep kvinner og jenter utsettes for på grunn av sin tro. Dette er lidelser som kan være skakende og ødeleggende. Men flere av våre partnere – som Human Friends Organization i Pakistan – arbeider hver dag for å lindre, anmelde og forhindre slike overgrep.
Samtidig vil vi også vise at kvinner står for evangelisering og kirkevekst som kan være svært virksom og kreativ, både på tross av og på grunn av hindringer.

Følg med i år og la deg berøre av kvinners fortellinger – de fortjener både lyttende ører og anerkjennende støtte.

Først publisert som leder i Magasinet Stefanus 1-2018. Det er gratis og kommer sju ganger i året. Bestill magasinet her.

 

Støtt kampen for kvinners trosfrihet

Vil du støtte våre partnere som kjemper for verdighet for kvinner, som  avbildede ‘Sonia’ (over) og dødsdømte Asia Bibi (t.v.)?

Gi en gave

AKTUELT

PROSJEKT