Eva Frydenborg blir avdelingsleder.

Eva Frydenborg blir avdelingsleder.  


Frydenborg kom til Stefanusalliansen sommeren 2018 som prosjektrådgiver for prosjekter i den treårige samarbeidsavtalen organisasjonen har med Utenriksdepartementet. Nå blir hun avdelingsleder for alt arbeidet med menneskerettigheter og misjon. 

– Jeg får nå anledning til å løfte blikket og se helheten i det vi gjør. Jeg får også bli bedre kjent med flere av våre prosjekter og partnere, de som jobber for trosfrihet og menneskerettigheter, og de som støtter forfulgte og diskriminerte kristne og deres misjonsarbeid. Jeg ser fram til å utvikle videre den gode synergien mellom å støtte grasrotarbeid og å påvirke politiske prosesser nasjonalt og internasjonalt. I tillegg gleder jeg meg veldig til å få lede den særdeles gode og kompetente staben i internasjonal avdeling, sier Frydenborg. 

Kai Tore Bakke som har ledet internasjonal avdeling de siste tre årene, har startet i ny jobb ved Høyskolen Innlandet, nær hjemstedet på Hamar.

Fra KRIK til Stefanusalliansen 
Marie Harbo Øygard er ansatt som prosjektrådgiver etter Eva Frydenborg. Harbo Øygard overtar ansvaret for prosjektene i samarbeidsavtalen med Utenriksdepartementet.  I disse prosjektene arbeider Stefanusalliansen med undervisning i trosfrihet, oppbygging av lokale organisasjoner som kan få styrket mulighet rapportere brudd på trosfrihet og for å styrke rettshjelp for ofre for brudd på trosfriheten.

Harbo Øygard kommer fra stillingen som leder for internasjonalt arbeid i KRIK. 

– Jeg ønsker å bidra til at mennesker får styrket sin trosfrihet og andre menneskerettigheter, slik at hverdagen kan fylles med tro, håp og fremtidsutsikter. Og så gleder jeg meg veldig til å bli kjent med kollegaer og samarbeidspartnere, og jeg gleder meg over allerede å ha fått gå i gang med de nye arbeidsoppgavene, sier Marie Harbo Øygard. 

AKTUELT