Fakkeltog på Stord 11. november.

Fakkeltog på Stord 11. november.  


Engasjerte mennesker protesterte mot dem som bryter religionsfriheten med sin religiøse nasjonalisme.

Engasjerte mennesker protesterte mot dem som bryter religionsfriheten med sin religiøse nasjonalisme.

Støtt vårt arbeid for trosfriheten

Stefanusalliansen kjemper for trosfriheten. Den religiøse nasjonalismen truer den i land som India, Russland, Tyrkia og Myanmar. Du kan bidra i kampen.

Gi en gave      Bli forbønnsvenn     Bli appellvenn mot urett

AKTUELT

Ed Broen her i Karaqosh i Nord-Irak.

Ut av tausheten, politikere

På tross av at overgrepene mot trosfriheten mange steder øker i omfang, finnes det ikke spor av kampen for internasjonal trosfrihet i flere politiske partiers program. Det er urovekkende.

Fakkeltog for forfulgte: Hvert år arrangerer Stefanusalliansen og Åpne Dører fakkeltog i en rekke norske byer og tettsteder.

Urovekkende tause om trosfrihet

Så truet som menneskers trosfrihet er i store deler av verden, er det påfallende hvor tause eller utydelige mange partier er i sine programmer, skriver Ed Brown i Dagsavisen.