Lisa Winther fra Stefanusalliansen, Katherine Cash fra Svenska Missionsrådet og Filip B Pedesen fra Danske Misjonsrådet.

Lisa Winther fra Stefanusalliansen, Katherine Cash fra Svenska Missionsrådet og Filip B Pedesen fra Danske Misjonsrådet.  


I desember var Stefanusalliansens seniorrådgiver Lisa Winther i Marokko sammen med en svensk og en dansk kollega i det nordiske økumeniske nettverket for trosfrihet, NORFORB. De ble invitert for å presentere et fellesprosjekt på en FN-konferanse der fokuset om bekjempelse av hatefulle ytringer og vold basert på religion.

Det nordiske nettverket bygger opp en digital læringsplattform for trosfrihet. På nettsiden samles ressurser og materiell som kan brukes i undervisning, refleksjon og læring. Nettsiden skal kunne brukes av organisasjoner, religiøse grupper og beslutningstakere.

Stefanusalliansens hefte «Trosfrihet for alle», utgitt på ni språk, legges der.

Svenska Missionsrådet har produsert korte filmer om trosfrihet. Her finner du ressursmateriellet til Missionsrådet.

FNs spesialrapportør for trosfrihet har fattet interesse og ønsker å være med på å lansere læringsplattformen i mars, når han legger frem sin årlige rapport for FNs menneskerettighetsråd i Genève.

 

AKTUELT