Jesidier i leire for internt fordrevne i Irak: De må ikke glemmes i kampen mot pandemien, krever CSW.

Jesidier i leire for internt fordrevne i Irak: De må ikke glemmes i kampen mot pandemien, krever CSW.  


Trosfrihetsorganisasjonen CSW oppfordrer alle verdens stater til å sikre rettsstatens prinsipper og å beskytte grunnleggende menneskerettigheter og friheter, inkludert trosfriheten når de iverksetter tiltak for å begrense spredningen av viruspandemien covid-19. Det heter det i en uttalelse fra 22. april.

– Under de eksepsjonelle omstendighetene vil det å redde liv avhenge av raske og effektive regjeringsinngrep og midlertidig innføring av begrensninger på noen rettigheter, inkludert religions- eller livssynsfriheten og forsamlings- og organisasjonsfriheten. Vi anerkjenner og støtter legitime begrensninger av hensyn til folkehelsen. Men det er viktig å sikre at de viktige unntakene blir brukt på en ikke-diskriminerende måte; at de ikke gjelder lengre enn høyst nødvendig for å hindre spredning av viruset, og at de ikke er slik innrettet at de undergraver grunnleggende rettigheter og friheter i tiden som kommer, heter det i uttalelsen. "

Forsvar utsatte grupper mot angrep
CSW oppfordrer også statene til umiddelbart å adressere ethvert angrep på religiøse grupper når det skjer. CSW påpeker også: I det nåværende klimaet kan religiøse samfunn som regelmessig opplever brudd på trosfriheten, bli utsatt for videre målrettede angrep, inkludert beskyldninger om å være «bærere» av viruset.

Uttalelsen understreker hvor viktig det er å sikre at utsatte grupper som de som bor i flyktningleire og i leire for internt fordrevne, og i overfylte fengsler eller i interneringssentre, ikke blir oversett.

Må sikre ytringsfriheten
I tillegg vektlegges behovet for å garantere ytringsfrihet og tilgang til informasjon ved siden av en oppfordring om å sikre velferden for menneskerettighetsforkjempere, inkludert de som undersøker eller dokumenterer virusrelaterte rettighetsovergrep.

Tydelig trussel mot sårbare grupper
CSWs administrerende direktør Mervyn Thomas sier: «Covid-19-pandemien har en dyp effekt på alle nasjoner. Selv om vi fullt ut forstår behovet for at stater skal vedta ekstraordinære tiltak som kan begrense visse rettigheter og friheter, oppfordrer vi dem likevel til å sikre åpenhet og til å overholde rettsstaten. Dessverre utgjør denne pandemien også en tydelig trussel mot marginaliserte trossamfunn, som nå kan utsettes for enda større risiko. Vi ber derfor om årvåkenhet fra det internasjonale samfunn for å sikre at trosgrupper som vanligvis opplever brudd på sine rettigheter, får samme beskyttelse som andre, og at eventuelle tiltak som er iverksatt for å bekjempe spredningen av covid-19, ikke blir utnyttet av autoritære regjeringer til å befeste makten ved å begrense grunnleggende rettigheter og friheter på ubestemt tid.»