Ed Brown er her i Karakosh i Irak der IS i 2014 tvang kristne på flukt og etterlot byen i ruiner.

Ed Brown er her i Karakosh i Irak der IS i 2014 tvang kristne på flukt og etterlot byen i ruiner.  


– Dette er en begivenhet, og vi er glad for at minnedagen kommer. Vi håper dette kan være med på å bekjempe alle former for hatkriminalitet og vold rettet mot mennesker på grunn av tro eller religion. Hvis alle FNs medlemsland tar denne resolusjonen på alvor, vil minnedagen få stor betydning for sårbare grupper i mange land, sier Ed Brown, generalsekretær i Stefanusalliansen.

Resolusjonen kommer etter de siste års kraftige økning i voldelige angrep mot religiøse samfunn og minoriteter. Den ble enstemmig vedtatt 28. mai, og var foreslått av Brasil, Canada, Egypt, Irak, Jordan, Nigeria, Pakistan, Polen og USA. FNs generalforsamling ber alle medlemsland, FN og andre internasjonale organisasjoner, sivilsamfunnet og private aktører om å markere den nye minnedagen.

Resolusjonen beklager sterkt «alle voldshandlinger mot personer på grunnlag av deres religion eller tro, samt handlinger rettet mot deres hjem, bedrifter, eiendommer, skoler, kulturelle sentre eller steder for tilbedelse, samt alle angrep på religiøse steder og mot helligdommer, angrep som er i strid med folkeretten».

Terror mot en moské i Christchurch i New Zealand i mars og terror mot kirker i Sri Lanka påskedag er to ferske eksempler.

– Hat mot religiøse grupper kan føre til massedrap på uskyldige mennesker, advarte Polens utenriksminister Jacek Czaputowicz da han fremla resolusjonsteksten.

Resolusjonen understreker betydningen av trosfriheten, ytringsfriheten, forsamlingsfriheten og organisasjonsfriheten og disse rettighetenes rolle i kampen mot intoleranse og diskriminering basert på tro eller livssyn.

Noen land har de siste årene markert 27. oktober som internasjonal dag for religionsfrihet. Men den nye internasjonale minnedagen er den første FN-vedtatte dag for å sette internasjonalt søkelys på trosfriheten og minne ofrene for forfølgelse på grunn av tro eller livssyn.

AKTUELT