Hans Aage Gravaas (55) slutter som generalsekretær i Stefanusalliansen, om lag ett år før åremålsstillingen utløper.

Etter avtale med styret vil han være fritatt for ordinære oppgaver i oppsigelsesperioden.

– Det er ikke lett for meg å ta farvel med denne arbeidsoppgaven. Arbeidet for de forfulgtes sak, spesielt internasjonale partnere, engasjerer meg sterkt. Dette vil alltid bety mye for meg. Samtidig må jeg tenke langsiktig. Når tidsrammen for denne lederstillingen er begrenset og snart utløper, ser jeg meg nødt til å reflektere over neste etappe i mitt yrkesliv. Jeg har vært i topplederposisjoner i mange år uten noe særlig avbrekk, og tiden for en studiepermisjon og et lite pust i bakken er overmoden før jeg nå går videre, sier Gravaas.

Stefanusalliansen er en organisasjon i sterk vekst og utvikling. I løpet av få år har organisasjonen hatt en sterk økning i inntekter, bemanning og prosjektportefølje, og er blitt en viktig bidragsyter innenfor områdene misjon og trosfrihet/menneskerettigheter. Organisasjonen driver et betydelig advocacy-arbeid og har et omfattende prosjektarbeid i Midtøsten, «Det tyrkiske beltet», Sørøst-Asia, på Koreahalvøya og Afrikas Horn, i tillegg til enkeltprosjekter i land som Pakistan. Stefanusalliansen er en tverrkirkelig organisasjon med et bredt nettverk.

– For meg har det vært spennende å være en del av dette, sier Gravaas, som enda ikke har bestemt hva hans nye arbeidsoppgaver vil bestå i.
– Med utdanning, erfaring og nettverk innen områder som kirke, misjon, bistand, trosfrihet, teologi, religion og livssyn, ledelse og administrasjon, utdanning, forskning, formidling, medier og kommunikasjon, blir det nok et eller annet innenfor denne spennvidden, sier han.

Assisterende generalsekretær Hilde Skaar Vollebæk vil lede Stefanusalliansen videre sammen med ledergruppen i organisasjonen.

– Styret takker Gravaas for hans innsats for den forfulgte kirke og ønsker ham lykke til i nye oppgaver, sier styreleder Gunnar Dehli.

For mer informasjon, kontakt:

Styreleder Gunnar Dehli, tlf. 900 30 181

Konstituert generalsekretær Hilde Skaar Vollebæk, tlf. 924 06 827

AKTUELT