To selvmordsbombere agrep hver sin kirke i Youhanabad i Lahore i Pakistan i mars 2015. Ved den katolske kirken ble Sikhander hardt skadet mens en kollega som kastet seg over selvmordsbomberen for å hindre ham å komme inn i kirken, ble drept da bomben ble utløst. Over kan du se videointervju med Sikhander. Nedenfor ser du bilde av ham ved porten og to bevæpnede vakter som vikter den katolske kirken i Youhanabad i Lahore.

 

 

 

AKTUELT

PROSJEKT