Fra samlingen i American Luthern Church i mars 2017.

Fra samlingen i American Luthern Church i mars 2017.  


Jubileumsåret startet med feiring i American Lutheran Church på Frogner i Oslo søndag formiddag.

– Det vil alltid forekomme forfølgelse og motstand mot kristen tro. Feiringen i dag skal inspirere oss til å gripe fatt i dagens problemstillinger, sier Gravaas til KPK.

Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet som en grunnleggende menneskerettighet.

Organisasjonen arbeider for å formidle støtte, omsorg og praktisk hjelp til mennesker og kirker over hele verden som forfølges eller undertrykkes på grunn av sin kristne tro. 50-årsjubileet har «Tilbake til røttene» som tema gjennom hele året.

Bak jernteppet

Stefanusalliansen ble stiftet som organisasjonen «Misjon bak Jernteppet» i 1967, og ble til som en reaksjon på forfølgelse og tortur av kristne i Sovjetunionen og andre kommunistiske land i Øst-Europa. Dette blir det fokus på i jubileumsåret.

– Vi ønsker i år særlig å fokusere på de landene der en kan si at jernteppet aldri falt. I mange av de såkalte stan-statene i Eurasia er det strenge restriksjoner på trosfriheten som ligner de under sovjettiden, forteller assisterende generalsekretær Hilde Skar Vollebæk.

Den rumenske pastoren Richard Wurmbrand, som ble fengslet og torturert i Romania på grunn av sin tro på slutten av 40-tallet, var et viktig vitne om forfølgelsen bak jernteppet.

Wurmbrand ble sluppet fri etter at Den norske Israelmisjon (den gang Norsk Jødemisjon) og Hebrew Christian Alliance samlet inn løsepenger og hjalp ham å flykte først til Oslo og siden til England og USA.

Stefanusalliansen startet feiringen av sitt jubileum i American Lutheran Church på Frogner i Oslo. Dette var den første kirken Richard Wurmbrand besøkte etter å ha sluppet ut av Romania. Her ble ideen om en misjon for forfulgte kristne bak Jernteppet født.

Kake og trosfrihet

Under den første markeringen av jubileet lanserte Stefanusalliansen konseptet Smak av Trosfrihet. Det er et samtalehefte med oppskrift på Stefanuskaken, etter ny oppskrift av Elisabeth Groth.

 – Da Wurmbrand besøkte Norge ble han invitert med hjem på kake av en dame i forsamlingen. Han ba henne starte en organisasjon for å hjelpe de forfulgte kristne bak jernteppet. Hun kontaktet sin venninne Else-Marie Skard, som sammen med noen andre fikk stiftet og drev organisasjonen i starten, forteller informasjonsleder Thea E. Haavet.

Nå er planen at flere skal få lære om trosfrihet mens de spiser kake.

– Vi har fått laget Stefanuskaken, som er utviklet av vinneren av Kakekrigen, Elisabeth Groth (tidligere Holm). I løpet av jubileumsåret skal vi ha opplegg rundt i hele landet der folk baker denne kaken og lærer om trosfrihet, sier Haavet.

Bibelsmugling

En annen ting Stefanusalliansen ønsker å løfte frem i jubileumsfeiringen er den storslåtte bibelsmuglingen som foregikk i organisasjonens begynnelse.

– Det ble samlet inn mye penger til bibler og mange nordmenn reiste selv inn i disse landene med bibler skjult i bagasje og biler, forteller Skar Vollebæk.

Nå håper de å finne frem til dem som var med på denne smuglingen og arrangere samlinger for dem.

– Vi ønsker å mimre om det som skjedde da, men også finne tilbake til den nerven som gjorde at så mange var villige til selv å reise bak jernteppet med bibler, sier Skar Vollebæk.

I dag smugler ikke Stefanusalliansen bibler selv, men samarbeider med lokale og internasjonale organisasjoner.

– Nå foregår mye informasjonsutveksling over internett, men vi har også organisasjoner som PARS som blant annet jobber med å få kristent materiell inn til kirkeledere i Iran, sier Haavet.

Appellbrev

I 1984 startet Stefanusalliansen en egen appelltjeneste, hvor enkeltpersoner i Norge sender appellbrev til myndighetspersoner på vegne av fengslede kristne (og andre).

– Noe av det første organisasjonen gjorde var å samle inn signaturer, og allerede første år sendte de brev til FN. Vi er imponert over hvor store aktivistiske muskler som ble vist allerede i starten, sier Skar Vollebæk og Haavet.

Appelltjenesten er fremdeles et viktig innslag i organisasjonens arbeid.

– Nå har vi en teknologisk nysatsing i appelltjenesten med minst 10 brev i året. Nå er det mest vanlig med SMS eller e-post, men en kan fortsatt skrive vanlige brev også, sier Haavet.

Flere navneskift

Etter jernteppets fall i 1989 skiftet organisasjonen navn til Norsk Misjon i Øst. Organisasjonen trappet nå opp arbeidet i Øst-Europa, Midtøsten og Asia mens arbeidet inn mot Sovjet gradvis ble trappet ned.

I 2001 gikk Norsk Misjon i Øst i formelt partnerskap med den internasjonale organisasjonen Christian Solidarity Worldwide, og i 2005 ble den første Stefanusprisen delt ut.

I 2012 skiftet organisasjonen navn til Stefanusalliansen da navnet Norsk Misjon i Øst etter hvert opplevdes som lite dekkende for organisasjonens arbeid. Stefanus, som du kan lese om i Apostlenes gjerninger, regnes som kirkens første martyr.

– Vi får besøk av flere prominente gjester i løpet av jubileumsåret. Dette året blir nok det året flest gjester besøker Stefanusalliansen, forteller Skar Vollebæk.

I mars kommer pastor Hikmat Kashouh og Lilly Malky fra Ressurection Church i Beirut for å fortelle fra deres omfattende arbeid med syriske og irakiske flyktninger i Libanon.

 

AKTUELT