Menneskerettsadvokat Tang Jinling kjemper for trosfrihet og andre menneskerettigheter i Kina.

Menneskerettsadvokat Tang Jinling kjemper for trosfrihet og andre menneskerettigheter i Kina.  


Tang Jingling, en kinesisk menneskerettighetsadvokat, ble vilkårlig varetektsfengslet i ti dager. Han ble meldt savnet 30. august. Så viste det seg altså at han var arrestert og plassert på ukjent oppholdssted. Han ble løslatt 8. september.

Christian Solidarity Worldwides kilder  rapporterer at Tang ble stoppet på en stasjon i Guangzhou 29. august og hindret i å reise. Deretter tilbrakte han flere dager i varetekt, politiet konfiskerte passet hans. Etter løslatelsen var det også et uforklarlig strømbrudd hjemme hos ham, melder Christian Solidaritry Worldwide.

Tang Jinglings tid i vilkårlig forvaring i Guangzhou kom bare måneder etter at han fullførte en straff fem års fengsel. Han ble opprinnelig arrestert 20. juni 2014. Mens han var i varetekt ble han nektet tilgang til en bibel, og fikk ikke kontakt med familien.

29. januar 2016 ble Tang dømt til fem års fengsel for å «ha tilskyndet undergraving av statsmakten». Han ble løslatt 29. april 2019, og det ble rapportert at helsen hans hadde blitt dårligere i fengselet.
 

Kjemp for trosfrihet i Kina
CSWs administrerende direktør Mervyn Thomas sa: «CSW er dypt bekymret for at Tang Jingling fortsatt er blitt trakassert av kinesiske myndigheter selv etter at han ble løslatt fra fengselet. Tang skulle aldri ha blitt fengslet i utgangspunktet, og nå som han er fri, må myndighetene respektere hans frihet og gi ham alle menneskerettighetene som er nedfelt i Menneskerettserklæringen, inkludert rettighetene til fri bevegelse, ytringsfrihet og religionsfrihet og trosfrihet. Vi ber myndighetene om å returnere passet hans og stanse all trakassering av menneskerettighetsadvokater i Kina.»

Trakasserer
Kinesiske myndigheter har også fortsatt å trakassere familien til en annen menneskerettighetsadvokat, Wang Quanzhang. I et vitnesbyrd publisert av China Change, rapporterte Quanzhangs kone Li Wenzu at deres seks år gamle sønn var blitt tvunget til å forlate sin nye barneskole i Beijing 6. september etter at politiet oppsøkte skolen ved flere anledninger.

Wang Quanzhang ble arrestert i august 2015 som da over 300 advokater, menneskerettighetsforkjempere og deres kolleger og familiemedlemmer ble arrestert, forhørt eller fengslet. 28. januar 2019 ble han dømt til fire og et halvt års fengsel etter over tre år i fengsel.

Krever løslatelse
Thomas legger til: «CSW krever fortsatt en øyeblikkelig og ubetinget løslatelse av Wang Quanzhang. At myndighetene har fortsatt å trakassere familien og nå har nektet en seks år gammel gutt den grunnleggende retten til utdanning, er uakseptabelt og må rettes opp umiddelbart. Vi ber det internasjonale samfunnet om å stille Kina til ansvar ved konsekvent å reise disse sakene og andre brudd på menneskerettighetene i bilaterale og multilaterale dialoger med landet.