Jan Gossner er nestleder i styret i Stefanusalliansen.

Jan Gossner er nestleder i styret i Stefanusalliansen.  


Til vårt seminar om «Dilemmaer bak jernteppet» 14. november hadde Stefanusalliansens nye redaktør Johannes Morken satt sammen utklipp av artikler han som journalist i Vårt Land skrev i februar og mars 1990 om debatten og oppgjøret i kirkelige organer etter Jernteppets fall.

I en av artiklene (Vårt Land 8.3.1990) siterer han den reformerte, rumenske pastor Laszlo Tökes, som (i Aftenposten 7.3.1990) sa at de følte seg sviktet av vestens kirker. Pastor Tökes var den som gjennom sin modige forkynnelse mot uretten i den reformerte kirken i Timisoara i Romania var med å utløse protesten som etterhvert nådde helt til hovedstaden Bucuresti i Romania og bidro til regimets fall der.

Under kampene i Timisoara fortalte Tökes at Securitate og hæren åpnet ild mot demonstrantene, og at mange av dem søkte tilflukt i den ortodokse katedralen. Men hva gjorde metropolitten? Han stengte kirkens dører. På kirketrappen blødde mødre og barn i hjel, i følge Tökes.

«Feilen var hele tiden at de vestlige kirkelederne kom hit som diplomater, med en livsstll som liknet politikernes. De lyttet ikke når vi fortalte dem at også rumenske biskoper var agenter for Secutitate», sa Tökes.

Dette kjenner jeg igjen fra de baltiske land, der jeg fikk ha en tjeneste med å hjelpe de lutherske kirkene med å bygge opp igjen diakonien i menighetene på 1990-tallet. Generalsynoden i den lutherske kirken i Latvia avsatte både erkebiskopen og hele kirkerådet allerede i april 1989. Dette ble sitert i Aftenposten 19. april på grunnlag av en pressemelding fra Misjon bak jernteppet (som Stefanusalliansen het den gangen). De nye kirkelederne fortalte den samme historien til oss som var med dem i de første årene etter frigjøringen. De følte seg sviktet av lederne for Det lutherske verdensforbund, som holdt seg til de kirkelederne som var godkjent av regimet.

 

I jubileumsnummeret av Magasinet Stefanus er flere av de norske lederne for mellomkirkelig samarbeid den gang intervjuet. Der kan man selv lese hvem som øver selvkritikk og hvem som ikke gjør det.

 

Jan Gossner er nestleder i Styret i Stefanusalliansen

 

AKTUELT