Christian Solidarity Worldwide og Stefanusalliansen er glad for at Dang District Court i Nepal har satt fri de fire kristne som ble arrestert 23. april etter falske påstander om proselytisme i byen Ghorahi i Dang Deukhuri District, Nepal. Politiets undersøkelser pågår fortsatt.

Retten konkluderte med at påstandene om proselytisme mot de fire ikke er bevist. Proselytisme betyr forsøk på å få noen til å konvertere til annen tro, noe som er forbudt i Nepal.

Konvertering forbudt
Men mens alle fire er blitt løslatt fra politiets varetekt, er saken ikke lagt bort, og videre undersøkelser vil avgjøre om det faktisk var proselytisme, som altså er ulovlig under Nepals straffelov.

Christian Solidarity Worldwide (CSW) er blitt informert om at det ikke er fastsatt noen dato for neste rettsforhandling. Men det antas klagerne vil holdes fast ved sine påstander om at de kristne hadde distribuert brosjyrer og undergravd den hinduistiske religionen. Kilder rapporterer også at noen av de kristne ikke fikk riktig medisinsk hjelp i varetekt.

Trosfriheten brytes
I et intervju med CSW sa advokat Sharma: «Hele påstanden var grunnløs og partisk. Politiets superintendent som utløste arrestordren, har også tidligere undertrykket den kristne minoriteten. For noen år siden stod han bak den såkalte Charikot-saken der alle de anklagede ble frikjent fordi det viste seg at ikke var noe å dømme  dem for, sier Sharma som var den ledende forsvarsadvokaten i Charikot-saken. "

"De fire i denne saken var ikke involvert i proselytisme. De hadde bare samlet seg i en kirke. Loven gir alle frihet til å uttrykke sin religion. De nepalesiske myndighetenes holdning har ikke endret seg selv etter at den nye grunnloven ble vedtatt. Grunnloven fra 2013 gjør Nepal til en sekulær stat med religionsfrihet eller trosfrihet. Denne saken har vært et klart brudd på grunnleggende rettigheter.

Fem års fengsel
Proselytisme – forsøk på å få folk til å skifte tro – er kriminalisert sammen med konvertering i § 158 i Nepals straffelov, en lov som trådte i kraft i august 2018. Overtredelse fører til frihetsstraf på opptil fem år eller bøter som tilsvarer cirka 4000 kroner

Når en utlending er involvert, blir personen deportert innen syv dager etter at fengselsstraffen er fullført.

Nepals kristne trakasseres
CSVs administrerende direktør Mervyn Thomas sa: «Vi er glade for at de fire kristne er satt fri. Imidlertid er vi opptatt av det kristne samfunn i Nepal. Straffelovens § 158 har skapt en mulighet for diskriminering, trakassering og ydmykelse av religiøse minoriteter. Vi oppfordrer Nepal til å oppheve straffelovens § 158, som er i strid med Nepals konstitusjonelle garantier for religions- eller trosfrihet og dens forpliktelse til å opprettholde denne friheten etter folkeretten.»