De mottar jevnlig trusler og vet at mange som har kjempet for rettighetene til blasfemiofre, er blitt drept. Likevel har Sajid Christopher Paul (bildet) og hans kollegaer i Human Friends Organization (HFO) viet livet til å hjelpe den forfulgte kristne minoriteten i Pakistan.

– Hvis jeg ikke var kristen, ville jeg ikke kunne gjort dette farlige arbeidet. Vi mottar mange trusler, men jeg får styrke og mot fra Bibelen, forklarer Sajid, grunnlegger av og president i HFO.

Støtte fra Norge

Stefanusalliansen støtter HFO gjennom prosjektet CLAARA. Gjennom dette arbeidet samler HFO inn informasjon om overgrep mot kristne, driver påvirknings- og endringsarbeid rettet mot myndighetene og tilbyr juridisk hjelp og et nytt, trygt bosted til ofrene i blasfemisaker og deres familier.

– Vi hjelper blant annet familien til dødsdømte Asia Bibi, og Stefanusalliansen støtter oss økonomisk, så vi kan gi bedre mat til henne i fengselet og et godt hjem, mat og medisiner til familien hennes.

HFO sender også rapporter om trosfrihetssituasjonen i Pakistan til det internasjonale samfunnet, og prøver å engasjere til handling.

– Med en gang det skjer et brudd på religionsfriheten, drar en av våre menneskerettighetsrådgivere for å snakke med dem som er rammet og samle inn informasjon. Denne dokumentasjonen bruker vi til påvirkningsarbeid i Pakistan og internasjonalt, forteller Sajid.

HFO organiserer også jevnlig fredelige demonstrasjoner i protest mot overgrep mot den kristne minoriteten.

BILDE: Det kristne boligområdet Joseph Colony ble påtent og brent ned av mobben etter at en ung, kristen mann ble anklaget for blasfemi. Vår partner, HFO, satser på traumerådgivning og på religionsdialog for å forebygge nye angrep.

Mange mobbangrep

Lørdag 9. mars 2013. En mobb på flere tusen personer angriper det kristne boligområdet Joseph Colony i utkanten av storbyen Lahore. 178 hus blir påtent og brent ned, og nesten alle innbyggerne flykter. Angrepet er en reaksjon på at en ung kristen mann, Savan Masih, dagen før er blitt anklaget for blasfemi. Ryktene sprer seg raskt, og flere tusen demonstranter krever at han blir arrestert. Minst en lokal religiøs leder tar åpent til orde for at han må drepes. Savan blir fengslet og dødsdømt for blasfemi.

– Da Joseph Colony brant ned, var vi der som de første som responderte. Vi prøvde også å påvirke myndighetene, noe som var med på å bidra til at de ga 500 000 pakistanske rupier til hver familie i erstatning. Men de kristne som bor der, er fortsatt traumatisert. Derfor satser vi på traumerådgivning og på religionsdialog for å forebygge nye angrep, sier Sajid.

De kristne som bor i Joseph Colony er blant de fattigste av de fattige i Pakistan, og mobbaksjonen gjorde situasjonen deres enda verre. HFO bestemte seg for å gå praktisk til verks, og startet et treningssenter der 45 kristne kvinner ble tilbudt et ettårig sykurs. Rett før jul fikk damene hver sin symaskin som avslutning på kurset.

– Det går veldig bra med dem. De bidrar allerede til familieøkonomien ved å sy og selge klær, forteller Sajid.

En av damene som deltok på det første kullet var kona til den blasfemianklagede Savan Masih. HFO har også sørget for et nytt hjem til denne familien og betaler husleie, mat og skolegang for barna.

– Jeg besøkte dem nylig, og kona er veldig takknemlig for hjelpen de får.

Fra prest til aksjonist

Sajid er selv gift og har to døtre. Da han var ung, trodde han at hans skulle bli prest. Men da han begynte på teologistudiet, oppdaget han at dette ikke var hans kall.

– Derimot fant jeg ut at jeg ønsket å hjelpe den undertrykte kristne minoriteten, som blir diskriminert på alle områder i livet.

I 1994 ble Sajid ansatt som sosial mobilisator i Caritas. Han jobbet med å organisere de kristne og hjelpe dem å oppnå sine økonomiske og sosiale rettigheter. Året etter ble en mann falskt anklaget for blasfemi. Faren til Sajid var da lærer på den lokale, muslimske, offentlige skolen, og hadde god kontakt med muslimske ledere på alle nivåer. Han bestemte seg for å hjelpe mannen, og Sajid ble med.

Gjennom dialog klarte de å overbevise alle de muslimske lederne om at mannen var falskt anklaget. Til slutt ble anklagen trukket.

– Da forsto jeg at vi trengte en plattform for å hjelpe forfulgte kristne, og jeg startet HFO.

– Hvordan er situasjonen for den kristne minoriteten i Pakistan i dag?

– Dessverre er den blitt verre de siste årene. I dag opplever vi mer alvorlig forfølgelse enn noen gang i landets historie. De siste årene har vi sett flere voldelige mobbangrep. Mange kristne jenter blir kidnappet og tvunget til å konvertere til islam.

– Hva tror du er årsaken til dette?

– En årsak er mangel på utdannelse og opplysning i folket. Det fører til religiøs intoleranse. I tillegg har krigene i Afghanistan og Irak ført til at kristne lider mer. Muslimske ekstremister tenker at USA og andre vestlige land som er involvert i disse krigene, er kristne nasjoner. De hevner seg på kristne i Pakistan, til tross for at de ikke har noe med krigene å gjøre.

Unge, muslimske menn i lokamlmiljøene blir med i ekstremistiske grupper, som en reaksjon på krigene i Afghanistan og Irak. Noen ungdommer blir med fordi de er fattige og arbeidsløse. I tillegg blir noen villedet av sine religiøse ledere, forklarer Sajid

Punjab verst

Sajid påpeker at ekstremistiske muslimer ikke tror på fredelig sameksistens mellom religionene.

– De ønsker at Pakistan skal være en nasjon med en religion, islam, og prøver å gjøre situasjonen vanskelig for ikke-muslimer for å jage dem fra landet. Dessverre vokser de ekstremistiske grupperingene, spesielt i Punjabprovinsen. Her bor 62 prosent av landets befolkning, og to tredjedeler av de kristne i Pakistan holder til her. 95 prosent av blasfemianklagene blir registrert nettopp i Punjab, og alle mobbangrepene har skjedd her.

Det er ikke bare kristne som blir anklaget for blasfemi. Mer enn 2 500 blasfemianklager er blitt registrert, blant dem gjelder 40-45 kristne personer.

– Muslimene bruker blasfemilovene til å løse personlige feider. Kristne blir anmeldt bare på grunn av sin tro, forklarer Sajid. Han understreker at støtten fra kristne i Norge er svært viktig for dem og for saken.

– Vi trenger støttespillere fra Norge. Vi arrangerte blant annet en brevappell der 6 000 mennesker sendte brev fra Norge til myndighetene i Pakistan gjennom Stefanusalliansen. Det betydde mye!

Sajid drømmer nå om å støtte familiene som er blitt rammet av blasfemianklager, gjennom å bygge et slags krisesenter der de kan bo trygt i en vanskelig tid, i et kristent område.

– Slektningene til blasfemiofrene tør ikke å huse dem, på grunn av frykt for sin egen sikkerhet. Også jenter som er ofre for kidnapping og tvungen konvertering kan bo her i en periode.

– Hva gir deg styrke til å fortsette et slikt utfordrende arbeid?

– Min tro på Jesus Kristus og den kristne lære er grunnlaget for mitt arbeid. I Bibelen sier Jesus at vi vil bli forfulgt for hans navns skyld. Bibelen gir meg mot og retning til arbeidet for rettferdighet og likeverd for de forfulgte, avslutter Sajid.