Mohammed Sammak, nr 2 fra venstre, sammen med blant andre daværende Oslo-biskop Ole Chr. Kvarme.

Mohammed Sammak, nr 2 fra venstre, sammen med blant andre daværende Oslo-biskop Ole Chr. Kvarme.  


ROPET FRA ØST 4-2011   |   Tekst: Jon-Geir Dittmann   |   Foto: Ole Andreas Husøy, KPK

Dette er uventede ord fra en muslimsk leder. Mohammad Sammak er generalsekretær for komiteen som fører dialog mellom muslimer og kristne i Libanon. Han er invitert til Norge av biskop Ole Chr. Kvarme, som syntes det var viktig at vi her ble kjent med Sammaks synspunkter. Derfor inviterte han medarbeidere og religiøse ledere i Oslo-området til et møte med Sammak og med representanter for den katolske St. Egidio-stiftelsen, som arbeider for dialog med muslimer.

Dialog og sharia

– Jeg er opptatt av å føre en mest mulig åpen dialog med kristne, sier Sammak.

– Vi opplever en stor frykt for islam i Europa for tiden, ikke uten grunn. Vi muslimer trenger å bygge broer til de kristne. Vi må forstå at det er i vår egen interesse at de kristne får ytre seg fritt og får utvikle seg i regionen, men det er uheldig at det er kristne fra Europa og Vesten som taler de kristnes sak i Midtøsten. De bør selv våge å gi til kjenne sitt syn.

– Men er det ikke slik at de kristne føler seg utrygge og ikke tør å uttale seg, nettopp på grunn av islamsk dominans?

– Det er ikke lett å være kristen i landene i Midtøsten i dag, og jeg har forståelse for at de flykter. Årsakene er nok sammensatte. Det er politisk ustabilt, og økonomien er vanskelig. Den viktigste grunnen er likevel manglende religions- og trosfrihet. Jeg mener at islamistene, som i dag har vind i seilene, tolker Koranen feil. Som muslim har jeg ikke rett til å tvinge sharia-lovgivning på kristne eller andre ikke-muslimer. Der er Koranen helt klar. Kristne kan ikke tvinges til å bli muslimer. Det er en muslimsk plikt å arbeide for trosfrihet for alle.

Kristne bidro

Sammak bruker Koranen og Hadith-overleveringene for å begrunne hvordan muslimene skal behandle kristne med respekt. Han viser til at de kristne gjennom mange hundre år bidro til å bygge opp sivilisasjonene i Midtøsten, også etter at islam ble den dominerende religionen. Han minner om at det var de kristne som introduserte arven fra det gamle Hellas til den islamske kulturen, og bøker skrevet på arabisk ble oppbevart i kristne klostre da de tyrkiske ottomanene overtok styringen i regionen i middelalderen. På den måten ble det arabiske skriftspråket bevart.

– Kristne og muslimer er del av den samme kroppen. Vi har bodd side om side her i hundrevis av år. Gjennom respekt og tillit må vi bygge broer mellom oss.

Eneste farbare vei

Sammak har drevet med dialogarbeid i over 20 år. Sammen med St. Egidio-stiftelsen i Roma, som er sterkt engasjert i fredsbyggende arbeid verden over, har han funnet en plattform for dialogarbeidet. Han er klar over at mange muslimer ikke deler hans syn, men han mener at dialog er eneste farbare vei.

– Vi er nødt til å snakke sammen, selv om det ser aldri så mørkt ut, sier Sammak, og Ole Chr. Kvarme følger opp:

– De religiøse forskjellene er der, men vi må lære oss å leve sammen og sette pris på hverandre, samtidig som vi må ha frihet til å leve ut vår tro.