Johannes Morken (56) har takket ja til den utlyste stillingen som ny redaktør i Stefanusalliansen, med tiltredelse 1. februar 2017. Han blir redaktør for Magasinet Stefanus, organisasjonens nettsider og sosiale medier.

Morken er cand.mag. fra Universitetet i Oslo med fagkretsen statsvitenskap, offentlig rett og historie. Han har god og allsidig medieerfaring fra ulike sammenhenger, aller lengst fra Vårt Land, hvor han har vært fast ansatt siden 1988 i oppgaver som journalist, vaktsjef, debattleder og debattredaktør. Morken har også hatt en rekke tillitsverv i politikk, arbeidsliv og menighetsliv.

– Med sin solide erfaring vil Johannes Morken bli en fin tilvekst i vårt arbeid, sier avdelingsleder Jan-Eivind Viumdal og føyer til at Morken kjenner Stefanusalliansens kjerneområder godt.

Vi ønsker vår nye redaktør hjertelig velkommen!

AKTUELT