Statsminister Narendra Modi holder muslimer utenfor når han gir trosflyktninger fra nabolandene statsborgerskap.

Statsminister Narendra Modi holder muslimer utenfor når han gir trosflyktninger fra nabolandene statsborgerskap.  


Mandag 9. desember vedtok underhuset i Indias parlament Citizenship Amplication Bill 2019 (CAB). Dette er et tillegg til statsborgerloven, og India vil gi statsborgerskap til religiøse minoriteter som har flyktet fra nabolandene. Men loven utelukker muslimer. Lovforslaget ble så 11. desember vedtatt av Overhuset. Da gjenstår bare en formell signering av landets president.

Bak står det hindunasjonalistiske regjeringspartiet BJP som vant årets valg etter å ha sittet med makten siden 2014. Den nye loven gir statsborgerskap til en rekke religiøse grupper som har flyktet fra religiøs forfølgelse fra Afghanistan, Bangladesh eller Pakistan og som har søkt indisk statsborgerskap før 2015: Buddhister, kristne, hinduer, parsere, sikher og jainaer. Muslimer er altså utelukket.

Rammer muslimer
Da han presenterte lovforslaget, hevdet Indias innenriksminister Amit Shah at han ikke så hvordan muslimer kunne komme inn under lovforslaget, ettersom de ikke møter religiøs forfølgelse i disse landene. Dette til tross for at diskriminering og forfølgelse mot de muslimske ahmadiyya-, shia- og rohingya-samfunnene er utbredt og dokumentert i regionen.

Shah sa også at regjeringen ikke ville ha vært nødt til å innføre denne loven dersom ikke Kongresspartiet, som satt ved makten under Indias uavhengighet, ikke hadde delt landet basert på religion. Han henviste til adskillelsen av India og Pakistan under uavhengigheten i 1947. Da han onsdag presenterte lovforslaget for Overhuset, forsikret han Indias muslimer om at loven ikke har noe å si for dem.

Statsminister Narendra Modi har sagt at dette er en «merkedag for India» og at det skal bli «slutt på lidelsen for millioner som er blitt forfulgt i årevis», skriver avisen The Guardian.

«Spiker i kisten»
Kritikerne hevder at tro ikke kan gjøres til kriterium, og de sier regjeringen enda en gang kommer med et tiltak som skal marginalisere muslimene.

Fader Cedric Prakash, jesuittprest og menneskerettighetsaktivist i India, sier ifølge trosfrihetsorganisasjonen CSW:

«Dette er enda en spiker i kisten for Indias grunnlov og vår demokratiske grunnmur. Ved å sikre statsborgerskap til alle unntatt dem av muslimsk tro, risikerer regjeringen med denne loven å rive landet fra hverandre, gjenåpne uhelbredede sår fra delingen (i 1947) og til slutt ødelegge de sekulære og demokratiske prinsippene i vår ærverdige grunnlov. Millioner av mennesker over hele landet protesterer allerede.»

Han bad Overhuset om ikke å vedta forslaget, men ble ikke hørt.

– Dette er en mørk dag for Indias konstitusjonelle historie, sier Kongresspartiets Sonia Gandhi. – Vedtaket (...) betyr at nærsynte, intolerate krefter har seiret over Indias puralisme, ifølge The Guardian.

 

Dette er enda en spiker i kisten for Indias grunnlov og vår demokratiske grunnmur

Fader Cedric Prakash

 

Trosfrihet for alle i grunnloven
I Assam-provinsen som grense rmot Bangladesh, er det protester mot hele lovforslaget fordi folk frykter mer illegal innvandring.

Lovforslaget fikk kraftig kritikk fra internasjonale og nasjonale borgerrettighetsgrupper, som hevder at loven er et brudd på flere paragrafer i den indiske grunnloven, inkludert artikkel 14, som sikrer likhet uten diskriminering for alle uansett religion.

Endringen kommer i kjølvannet av flere andre skritt som den hindunasjonalistiske regjeringen har tatt og som har styrket polariseringen i landet. Kashmirdalen er fratatt sin spesielle status. Dette er den eneste delstaten i India med en muslimsk majoritetsbefolkning. Regjeringen vil også innføre et landsdekkende borgerregister ( National Register of Citizens (NRC)), som krever at alle personer bosatt i India skal bevise sitt statsborgerskap. Fader Cedric sier: "Dette er et ekstremt farlig skritt, og landet står i dag på randen av katastrofale menneskelige lidelser og urettferdighet, hvis regjeringen implementerer det landsdekkende som planlagt.»

 

Å holde muslimer utenfor vil føre til alvorlige konsekvenser for nasjonens integritet.

Mervy Thomas

 

Indias lov om statsborgerskap forbyr å gi statsborgerskap for illegale innvandrere. Det nye lovtillegget åpner for dette og gir altså mennesker fra seks ulike religiøse minoriteer fra tre land særskilte rettigheter. Les mer hos bbc.com. En representant for Indias utenriksdepartement mener loven ikke burde kritiseres, men derimot hilses velkommen av dem som er for trosfrihet.

«Alvorlig»
Administrerende direktør Mervyn Thomas i den kristne trosfrihetsorganisasjonen CSW sier: "India er et land som bygger på de grunnleggende verdier rettferdighet, frihet, likhet og brorskap. Derfor er CSW dypt bekymret for beslutningen som muliggjør diskriminering av enkeltpersoner basert på deres religion eller tro. Å holde muslimer utenfor vil føre til alvorlige konsekvenser for nasjonens integritet. Vi ber India om å revidere loven umiddelbart for å sikre at alle individer har tilgang til indisk statsborgerskap, uavhengig av deres religion eller tro. ”