Øyvind Woie i Kristent Arbeid Blant Blinde forbedrer tilbudet til leserne av Magasinet Stefanus.

Øyvind Woie i Kristent Arbeid Blant Blinde forbedrer tilbudet til leserne av Magasinet Stefanus.  


Kristent Arbeid Blant Blinde (KABB) har i mange år lest inn hver utgave av Magasinet Stefanus, denne lydutgaven har noen av våre lesere abonnert på. Nå blir tilbudet nye bedre. Du kan abonnere på en podkast der du får oversikt over artiklene, hoppe mellom dem eller spole frem og tilbake. Det forteller Øyvind Woie som er generalsekretær i KABB.

Utestengt
– I Norge finnes det 370.000 personer med nedsatt syn eller blindhet. I tillegg kommer en halv million med lesevansker. Disse menneskene er mer eller mindre utestengt fra all skriftlig informasjon fra Stefanusalliansen og er avskåret fra muligheten til å få vite om og ta del i det flotte arbeidet organisasjonen driver, sier Woie og legger til:

– Å tilby en tilrettelagt lydutgave av Magasinet Stefanus er rett og slett et viktig rettighetsarbeid. Det handler om retten til å delta på lik linje med andre.

Mister synet
Med stadig flere eldre i samfunnet får vi også en økning i antallet som mister synet.

– Mange som mister synet i voksen alder, føler seg tilsidesatt og glemt. En lydutgave av Magasinet Stefanus kan nå folk som har fulgt Stefanusalliansens arbeid i årevis, men ikke klarer det lenger på grunn av nedsatt syn, påpeker Woie.

Meld deg på
Rent praktisk: Syns- og lesehemmede som ønsker tilbudet, må henvende seg til KABB, enten direkte eller via Stefanusalliansen. Da oppretter KABB en låner i sitt bibliotek, og lydutgaven distribueres via KABBs digitale og analoge systemer i det formatet abonnentene selv ønsker å lytte: Som digitalt abonnement direkte til mobiltelefon, eller andre avspillere eller på CD i posten. Magasinet-lesere som kjenner mennesker med syns- eller lesevansker, må gjerne fortelle om det nye tilbudet.

Selve innlesningen er produsert i Daisy. Dette gir mulighet for syns- og lesehemmede til å kunne orientere seg og altså hoppe mellom artikler.

– En podkast vil også være et tilbud til folk som av helt andre grunner ønsker å lytte til Magasinet Stefanus, sier Woie.

Lydfil på nettet
I tillegg vil Stefanusalliansen publisere en ren lydfil av hver utgave. Den legger vi ut på våre nettsider, stefanus.no. Denne har ingen spole- eller hoppemuligheter – det må gjøres via en spiller.

 

HER BESTILLER DU PODKAST
• Du kan melde deg på gjennom Stefanusalliansen på epost: post@stefanus.no
• Meld deg via KABBs påmeldingsskjema
 

AKTUELT