Stefanusalliansen formidler støtte, omsorg og praktisk hjelp til mennesker og kirker verden over som forfølges eller undertrykkes på grunn av sin kristne tro. Organisasjonen har også et generelt, globalt engasjement for religions- og trosfrihet som en del av de universelle menneskerettighetene. Organisasjonen sender ikke ut misjonærer, men samarbeider i partnerskap med lokale kirkesamfunn, menigheter, organisasjoner og kristne i de ulike land. Våre samarbeidspartnere kjenner språket, kulturen og de lokale forhold. Dette setter Stefanusalliansen i stand til å yte hjelpen målrettet, effektivt og der den trengs mest.

UTBLIKK

Det største enkeltprosjektet, økonomisk sett, er fremdeles i Burma: Grassroot Human Rights education Project. Andre prosjektland av betydelig økonomisk størrelse er: Egypt (Stefanusbarna og Anastasia/Anafora), Nord-Korea (bl.a. næringsrike boller, soyamelk og gjødselfabrikk), India (bl.a. menneskerettighetskurs), Thailand/Vietnam/Laos (bibelskole for hmong-folket) – og Kirgisistan (Gode Hjem), som også var et nytt prosjekt i 2013.

«SØNDAG FOR DE FORFULGTE»

Stadig flere norske menigheter slutter opp om denne søndagen i november, i solidaritet med forfulgte trossøsken. I 2013 fokuserte vi på Nord-Korea, og årets internasjonale gjester var Tim A. Peters, CK Park og Min-Bok Lee. De deltok på en rekke arrangementer både i Bergen, Hamar og Oslo.

FAKKELTOG

Fakkeltogene for forfulgte kristne ble i 2013 arrangert på rekordmange ni steder: Bergen, Halden, Hamar, Kristiansand, Molde, Oslo, Stavanger, Stord og Trondheim. I Oslo holdt nyutnevnt utenriksminister Børge Brende tale til de fremmøtte på 7. juni-plassen.

MENIGHETER OG MISJON

Stefanusalliansen har nå vært medlem i Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) i Den norske kirke i to år. Antallet misjonsavtaler med menigheter har økt betydelig i perioden. I tillegg kommer noen frimenigheter som har misjonsprosjekt gjennom Stefanusalliansen, samt at det finnes et trettitalls Stefanusbarnehager med fokus på Egypt.

INFO, APPELL, FORBØNN

Antallet Magasinet Stefanus-abonnenter, appellvenner (brev, e-post, sms) og forbønnsvenner (e-post, sms) var nokså stabilt gjennom hele året, uten store svingninger. Nettsidene (www.stefanus.no) ble oppdatert flere ganger ukentlig, og den nettbaserte ressursbanken til «Søndag for de forfulgte» var mye brukt.

Fra høstens godt besøkte fakkeltog i Oslo, hvor Nord-Korea stod i fokus. (Foto: Gisle Skeie)

NETTVERK OG SAMARBEID I NORGE

Gjennom deltakelse i ulike samarbeidsfora, både innen menneskerettigheter, misjon og menighet, bygger Stefanusalliansen verdifulle allianser og gir relevante bidrag. Et godt eksempel er de allerede nevnte fakkeltogene. Stefanusalliansen underviste i løpet av året om trosfrihet og forfølgelse ved flere skoler, høyskoler og folkehøyskoler.

TROSFRIHETSHEFTET

Stefanusalliansens publikasjon «Freedom of Religion or Belief – for everyone» ble i 2013 oversatt og utgitt på flere nye språk, og enda flere oversettelser er under utvikling. Heftet er blitt svært godt mottatt i menneskerettighetsmiljøer og tas stadig i bruk i nye land og sammenhenger.

«SANGEN FRA KATAKOMBENE»

SKRUK, Kirkelig Kulturverksted, munker fra Øst-Tyrkia, Digni og Stefanusalliansen gav sammen ut CD-en «Sangen fra Katakombene», hvor norsk kortradisjon møter verdens eldste liturgi – som synges på arameisk, Jesu eget språk. Kulturkirken Jakob var overfylt ved høstens urfremførelse.

GAVER OG ØKONOMI

2013 ble et rekordår for gaveinntektene, som totalt kom opp i litt over 25 millioner kroner. De ordinære gaveinntektene økte med drøyt 2,6 millioner kroner fra 2012, noe som var godt over budsjett. De testamentariske gavene i 2013 var noe lavere enn i 2012, men ellers har de fleste gavepostene hatt en økning: Både fast givertjeneste, de faste girobrevene og ofringer fra menighetene øker.

STAB

Hans Aage Gravaas tok over som generalsekretær etter Bjørn A. Wegge i september. Ved utgangen av året var 18 personer ansatt i organisasjonen, fordelt på 16,4 fulltidsstillinger.

Nøkkeltall fra regnskapet 2015

AKTUELT