En ny rapport viser forbedring for noen religiøse minoriteter i president Sisis Egypt. Men rapporten viser en rekke bekymringsfulle trekk for trosfriheten i enkelte lokalsamfunn og innskrenkninger i menneskerettighetene i hele landet. Etter revolusjonen i 2011 er menneskerettighetsvilkårene blitt stadig forverret.

Christian Solidarity Worldwide(CSW) står bak rapporten. Den påpeker at Egypt har forbedret sine konstitusjonsmessige forpliktelser for «de himmelske religioner» - sunniislam, kristendommen og jødedommen. President Sisi har også personlig lovet lik behandling av landets koptiske samfunn.

- Men disse forbedringene står i kontrast til mangelen på legal status for andre religiøse minoriteter, en økning i blasfemianklager rettet mot minoritetstrossamfunn og vedvarende utbrudd av sekterisk vold, særlig i Øvre Egypt, sammen med utilstrekkelig intervensjon fra sikkerhetsstyrkene for å få stoppet dette, heter det i rapporten.

Rapporten påpeker også at rettssystemet ikke har klart å straffeforfølge de som er ansvarlige for de sekteriske voldsangrepene. Den kritiserer også den fortsatte bruken av såkalte forsoningsmøter etter slike voldsutbrudd. Slike forsoningsmøter hindrer ofrene i å få rettferdighet og rettmessig erstatning. Rapporten kritiserer også fortsatte restriksjoner på bygging av gudshus for andre trossamfunn enn flertallets. Dessuten har det vært en økning i angrep på ateister.

Begrensningene i trosfriheten for religiøse minoriteter kommer sammen med sterke restriksjoner på Egypts sivile samfunn, heter det i rapporten. Menneskerettsforsvarere er blitt hindret i å reise utenlands, og flere er blitt stilt for retten på anklager om at de har mottatt utenlandsk finansiering. Flere har opplevd langvarig internering.

Mervyn Thomas i Christian Solidarity Worldwide sier at rapporten viser at både statlige og ikke-statlige aktører er ansvarlige for restriksjoner mot trosfriheten for grupper som ikke tilhører flertallet i Egypt. CSW erkjenner at Egypt har store utfordringer i å hindre terrorisme, en trussel på tvers av grenser.

- Likevel er vi dypt bekymret for økende innskrenkninger i rommet for et uavhengig sivilt samfunn. Det har også følger for retten til trosfrihet. Selv om presidenten understreker at den koptiske minoriteten har like borgerrettigheter, har vedvarende sekterisk vold og økende bruk av blasfemianklager en uforholdsmessig negativ effekt på dette samfunnet. Andre minoriteter sliter under mangel på legal status. Vi oppfordrer Egypts regjering til fullt ut å adressere de hinder som er for at konstitusjonens garanti for absolutt trosfrihet, blir oppfylt, sier Thomas.

AKTUELT

PROSJEKT

Egypt: Stefanusbarna

På «søppelfjellet» i Kairo bor det tusenvis av kristne familier som er overlatt til å leve i, og av, storbyens søppel. Inspirert av Jesu kjærlighet har Mama Maggie gjennom tre tiår bygget opp et arbeid som kalles Stefanusbarna. Stefanusalliansen støtter dette arbeidet.