Kvinner utsatt for overgrep. Maleri: Reidar Kolbrek

Kvinner utsatt for overgrep. Maleri: Reidar Kolbrek  


Helene Fisher i Open Doors International har i 12 år studert forfølgelse av kvinner for deres tros skyld, siden 2010 på fulltid.

Den første historien som virkelig fortalte henne om smerten, var fra Bangladesh. En pastors datter ble angrepet av folk som ville ødelegge hennes fars tjeneste. Senere er det blitt mange historier.

– Lenge var kristne kvinner først og fremst indirekte ofre: De ble enker da mennene ble drept, eller de ble alene med omsorg for barn da mennene ble fengslet. Men de siste årene er kristne kvinner i tillegg blitt direkte angrepet av terrorgrupper som IS, Boko Haram og Al Shabab, sier Fisher til Magasinet Stefanus.

I en periode var Fisher involvert i arbeid i Den sentralafrikanske republikk.

– Jeg møtte mange voldtatte kvinner, ofte var de gjengvoldtatt. Kvinnene kunne være svært unge. Da familiene fant ut hva som hadde skjedd, ble jentene eller kvinnene enten isolert hjemme eller kastet på gaten, ansett som «urene».

Maria voldtatt for sin kristne tro
Fisher forteller om «Maria», gift og mor til to. En militant islamistgruppe kom til landsbyen. Familien gjemte seg. Da sulten truet, bestemte Maria og mannen seg for å gå fra barna en stund for å hente mat ute på åkrene.

Da militsen nærmet seg, ba Maria mannen rømme. Hun var sikker på at ikke begge ville klare å komme seg unna. Da militsen nådde henne, krevde de å få vite hvor mannen var. Maria sa hun var alene. «Da må du betale prisen», fikk hun høre. Maria ble gjengvoldtatt og etterlatt – blodig forslått.

Fra et gjemmested så Marias mann hva som skjedde, uten mulighet til å gripe inn. Han tok den fysisk skadde og traumatiserte kona hjem. Men etter et par dager orket han ikke mer og dro.

– Siden har Maria ikke sett ham. Hun mistet mannen. Barna mistet faren. Maria ble utstøtt fra landsbyen som «uren». Det er ingen tvil om at militsen angrep henne fordi hun var kristen. Tilbake stod en ødelagt familie. Det er hundrevis eller tusenvis av slike historier.

 

 

Kristne, voldtatte Maria var en helt

– Kunne Marias familie og landsby handlet annerledes?

– Det er et viktig spørsmål. De kunne sagt at skammen kun lå på dem som voldtok henne og ikke på Maria. Hun hadde satt seg selv i alvorlig fare for å berge mannen. Maria var ikke den laveste av de lave, som hun ble behandlet som, hun var derimot et Kristus-likt forbilde som ville beskytte familien. Landsbyen kunne sagt til barna at deres mor var ren i hjertet og ikke uren, at hun var en helt, i stedet for å støte henne ut. Vi har satt i gang program for traumebehandling og familieterapi for å hjelpe kristne samfunn til å håndtere dette annerledes.

– I hvilken grad utsettes kristne kvinner for vold også fra sine egne?

– Noen steder er det bedre i kristne samfunn enn i andre, men ikke alle steder, særlig ikke der vold er sosialt akseptert og forventet. Kristne samfunn må bestrebe seg på å følge Jesu eksempel. Han løftet kvinner opp. Han ga styrke til dem som var holdt nede eller ble utstøtt.

Aktiv motstand mot trosfrihet
Open Doors International studerer trosbasert forfølgelse systematisk. Få andre gjør dette.

– Hvorfor er det så lite forskning?

– Mye av den voldelige trosforfølgelsen av kvinner, er usynlig. Det er vanskelig å få fakta. Vi forsker på det vi ser og ikke på det vi ikke ser.

En annen grunn kan være at det er smertefullt å hente dette frem i lyset.

– Dessuten er det blant dem som internasjonalt studerer eller kjemper for likestilling, motstand mot å se at kvinner forfølges dobbelt – både for sitt kjønn og sin tro.

Fisher viser til at FNs forrige spesialrapportør for trosfrihet, Heiner Bielerfeldt, satte ord på dette i sin 2013-rapport. Han skrev at det er skapt et utbredt inntrykk av at trosfrihet og likestilling er to menneskerettigheter som står i skarp motsetning. Dette feilaktige inntrykket kan, skrev FNs mann, forhindre beskyttelse av kvinner. Bestrebelser på å se synergier mellom kampen for trosfrihet og kampen for likestilling, er noen ganger ignorert, andre ganger aktivt motarbeidet.

– Dette gjelder fortsatt, sier Fisher.

Styrke kvinners trosfrihet
– Har det skjedd fremskritt?

– I bistandsprogrammer ser vi en økende global oppmerksomhet om at det å styrke kvinnenes stilling, styrker hele samfunn. Vi ser forsterket innsats for å hjelpe kvinner ut av analfabetismen og å få jenter til å gå på skolen, sier Fisher og legger til:

– Det er også viktig at kirkene ser at jenter og kvinner har gaver som kirkene trenger. Det er en refleksjon av Skaperen som ga kvinnene disse gavene.
 

Helene Fisher

• Spesialist på global kjønnsbasert forfølgelse i Open Doors International.

• Fisher er en av ekspertene som har vært med på en internasjonal idémyldring om trosfrihet, likestilling og FNs bærekraftsmål om rettshjelp, utdanning, helse og klima.

Stefanusalliansen og Dansk institutt for menneskerettigheter skal på nyåret legge frem rapport for utenriksdepartementene i Norge og Danmark og FNs spesialrapportør for trosfrihet.

• Temaet for årets fakkeltog for forfulgte er kvinner som forfølges for sin tro. I Oslo 14. november overleveres et opprop til utenriksministeren.

 

Artikkelen ble først publisert i Magasinet Stefanus 6-2019

Årets fakkeltog har temaet Kvinner som lider for sin tro. Her kan du lese mer om fakkeltogene og hvor de arrangeres.