Eva Frydenborg er glad for den nye avtalen med Utenriksdepartementet.

Eva Frydenborg er glad for den nye avtalen med Utenriksdepartementet.  


Den første treårs-avtalen gikk ut i sommer.  Den nye avtalen går over 3,5 år, frem til utgangen av 2024.  

28 millioner går til Stefanusalliansens målrettede og respekterte arbeid for trosfrihet for alle, ikke minst gjennom opplæring i trosfrihet og rettshjelp ved brudd på trosfriheten 

– Vi er veldig glade for avtalen som gir oss mulighet til å fortsette arbeidet vi har gjort de siste tre årene, og å bidra enda sterkere til å fremme trosfrihet flere steder i verden, sier Eva Frydenborg, leder i internasjonal avdeling. 

Mens den første avtalen la stor vekt på å utvikle nye ressurser til opplæring, blir det i den nye avtalen mer vekt på å bruke ressursene for å lære opp folk som selv skal undervise i trosfrihet. Materiellet er allerede brukt i flere titalls land. 
 
Satsingen på prosjekter for å sikre rettshjelp fortsetter. I den nye avtalen med Utenriksdepartementet blir det større avtaler med fire land. Der skal det drives opplæring for jurister og partnere som kan tilby rettshjelp for ofre for trosfrihetsbrudd. 

– Og fortsatt skal trosfrihet og kvinners rettigheter ha stor plass, forteller Frydenborg. 

Den første avtalen 
Stefanusalliansens første avtale inneholdt 24 millioner fordelt på perioden 2018 til 2021. Avtalen ble senere supplert med et prosjekt om kvinner og trosfrihet. 

De digitale læringsressursene, utarbeidet av Stefanusalliansen sammen med et nordisk tverrkirkelig nettverk for trosfrihet (NORFORB), fikk i vinter skryt i en evalueringsrapport fra revisjons- og rådgivingsselskapet KPMG. 

– Materiellet har vært øyeåpnende og svært nyttige for aktivister, religiøse grupper og myndighetspersoner som har benyttet seg av dem, uttalte KPMG i sin rapport.  

Det digitale kursopplegget for folk som selv skal undervise i trosfrihet, ble i 2020 oversatt til arabisk og tilpasset bruk i Midtøsten. Stefanusalliansens partner Adyan i Libanon har i 2021 gjennomført sine to første kurs for mennesker fra flere land og religioner, med stor suksess. 

Det er laget en digital database med juridiske virkemidler for å bøte på trosfrihetsbrudd i et utvalg av land. Databasen retter seg primært mot lokale advokater.