Biskop Thomas på Anafora.

Biskop Thomas på Anafora.  


Den koptisk-ortodokse biskop Thomas ble tirsdag 11. november 2005 tildelt tidenes første Stefanuspris. Prisen fikk han for sitt uredde og modige engasjement for trosfrihet og menneskerettigheter i Egypt.

Gjennom en årrekke har biskop Thomas talt de 8-10 millioner kopternes sak i Egypt. Samtidig har han vist en særegen evne til å søke dialog fremfor konfrontasjon. Blant annet etablerte han i 1992 St. Mina School, en språkskole som samler kristne og muslimer til samtale og forsoning.


Fra priskomiteens begrunnelse:

«Biskop Thomas tildeles årets Stefanuspris for sitt uredde og modige engasjement for trosfrihet og menneskerettigheter i Egypt. I første rekke gjelder dette i forhold til den kristne minoriteten i landet og det store demokratiunderskudd som finnes vis-á-vis de ikke-muslimske minoriteter.»

Prisutdelingen fant sted i forbindelse med en pressekonferanse i Kirkens Hus i Oslo den 8. november. Ole Chr. M. Kvarme, biskop i Oslo med inngående kjennskap til situasjonen for Midtøstens kristne, stod for overrekkelsen.


Fra biskop Ole Chr. Kvarmes tale til prisvinneren:

«Voldelige opptøyer og aksjoner har hatt som mål å bringe koptiske kristne til taushet, og de opplever at koptiske kristne blir diskriminert og blant annet nektes høyere utdannelse. Myndighetene har lagt begrensninger på vedlikehold og restaurering av gamle kirker, og de har nektet bygging av nye kirker i landsbyer med stor koptisk befolkning. I denne kontekst har biskop Thomas vært en tydelig røst for en undertrykket befolkningsgruppe og en aktiv entreprenør for religionsfrihet og menneskerettigheter i sitt land.»

Hovedpersonen selv holdt en inspirerende tale hvor han understreket hvor viktig det er å gi folket myndighet og frihet. «Det er i friheten vi finner livskraft, ikke i opprøret.»

AKTUELT

PROSJEKT

Egypt: Stefanusbarna

På «søppelfjellet» i Kairo bor det tusenvis av kristne familier som er overlatt til å leve i, og av, storbyens søppel. Inspirert av Jesu kjærlighet har Mama Maggie gjennom tre tiår bygget opp et arbeid som kalles Stefanusbarna. Stefanusalliansen støtter dette arbeidet.