Lisa Winther leder arbeidet med menneskerettigheter i Stefanusalliansen.

Lisa Winther leder arbeidet med menneskerettigheter i Stefanusalliansen.  


– Stefanusalliansen kjemper for trosfrihet for alle. Hvorfor ikke bare for kristne, menneskerettighetsrådgiver Lisa Winther?

– Fordi alle er skapt i Guds bilde, med samme verdi. Dette er også grunntanken i menneskerettighetene. Som kristne har vi et ansvar for å kjempe mot undertrykkelse og for rettferdighet, samme hvem som lider. Det gir oss også større gjennomslagskraft overfor makthavere. Og når vi kjemper for alles trosfrihet, blir situasjonen bedre også for undertrykte kristne. Kristne partnere opplever dessuten at de står sterkere og har større mulighet til å bli hørt når de står sammen med andre utsatte og sårbare grupper. Slik bidrar vi også til bedre sameksistens.

– Hva er de viktigste arbeidsmåtene?

– Våre partnere står for undervisning i menneskerettigheter, noen tilbyr rettshjelp, og de driver dokumentasjons- og påvirkningsarbeid. I Norge driver vi påvirkningsarbeid opp mot norske myndigheter. Og vi mobiliserer vanlige folk til appeller for mennesker som har opplevd trosfrihetsovergrep eller er fengslet for sin tros skyld.

– Hva har dette gitt av resultat?

– Vår partner Equality Myanmar startet som en eksilorganisasjon i Thailand. Dit smuglet organisasjonen representanter for minoriteter fra Myanmar og underviste dem om menneskeretter og trosfrihet. Da Myanmar ble åpnet, ble disse personene viktige i oppbyggingen av sivilsamfunnet – og vår partner gjør et imponerende arbeid i Myanmar. I Pakistan gir Human Friends Organization blant annet rettshjelp til blasfemiofre. De hjelper mennesker til å behandle sine traumer etter overgrep. Og de bruker vårt undervisningshefte «Trosfrihet for alle» for å øke bevisstheten om utfordringene i Pakistan. De har bidratt til å opprette et nettverk av menneskerettsforkjempere fra stort sett alle landets minoriteter.

– Og her hjemme?

– Appeller har bidratt til at folk er løslatt. Trosfrihet står dessuten mye høyere på den politiske dagsorden i dag enn for 10 år siden. Og vi er etterspurt. Da Noas og Kirke-Norge nylig la fram en rapport om iranske konvertitter som søker asyl, spilte vi en viktig rolle i utarbeidelsen. Derfor er jeg glad Stefanusalliansen nå utvider staben fra to til tre rådgivere som skal arbeide med menneskerettigheter slik at vi kan styrke arbeidet for trosfrihet ute og hjemme.

LAST NED RAPPORTEN TRO HÅP OG FORFØLGELSE II (PDF)

Les mer om vårt arbeid med konvertittsaker

 

Støtt vårt arbeid for trosfriheten

Vi driver politisk påvirkning og undervisning i inn- og utland for menneskerettigheter og trosfrihet. Vi har prosjekter i en rekke land der trosfriheten er under press.

Gi en gave  

AKTUELT