Syriske flyktninger fikk varmeovner og teppe etter en innsamling blant giverglade venner i Stefanusalliansen.

Syriske flyktninger fikk varmeovner og teppe etter en innsamling blant giverglade venner i Stefanusalliansen.  


Midler fra Stefanusalliansens villige givere ga syriske og irakiske flyktninger i Libanon varme mot vinterkulden. Utstyret ble gitt til flyktningene gjennom Resurrection Church Beirut (RCB).

– Takk for deres gavmildhet. Pengene er brukt av RCB til å kjøpe vinterutstyr og mat for nyankomne flyktninger. Mer enn 300 flyktningfamilier fikk madrasser, lakener, tepper og varmeovner med hjelp av midlene fra Stefanusalliansen. Alt ble kjøpt inn av kirken og delt ut etter lister over nyankomne familier, forteller kommunikasjonsleder Lily Malky i RCB.

På et gitt tidspunkt hver dag var det utdeling. Folk ble varslet og kom for å hente sitt vinterutstyr. Hver familie måtte signere for mottatt utstyr.

– Flyktningfamiliene kom fra Syria med minimal bagasje. De lever i fattige kår i Beirut. De små, kalde og fuktige leilighetene gjør at barna lett blir syke gjennom hele vinteren, sier Malky og legger til.

– Syriske og irakiske menn, kvinner og barn var glade over å få varmt vinterutstyr. Takk for hjelpen til å skaffe dette. Dette gir mindre risiko for at folk blir syke. Takket være gavene og det harde arbeidet her av frivillige, opplever både kristne og muslimske flyktningfamilier unik og praktisk kristen kjærlighet som aldri før, forteller Lily Malky.

Kirken hjalp allerede flere hundre irakiske og syriske familier før innsamlingen kalt «OVN» i regi av Stefanusalliansen.

– I fjor høst fikk vi et nødrop fra vår partner i Libanon, Resurrection Church. De trengte penger til ovner, tepper og madrasser til syriske flykninger som hadde søkt tilflukt i landet. Vi er overveldet og takknemlige over givergleden og kan med glede fortelle at vi har bidratt med mer enn det vi lovet til Resurrection Church. Stefanusalliansen fortsetter samarbeidet med denne kirken og andre partnere som arbeider for å hjelpe flykninger fra krigen i Syria og Irak, sier kommunikasjons- og markedssjef Jan-Eivind Viumdal.