Asia Bibi er dømt til døden, men vil trolig ikke bli henrettet.

Asia Bibi er dømt til døden, men vil trolig ikke bli henrettet.  


Norges ambassadør har fått forsikringer om at dødsdommen ikke blir fullbyrdet.

Asia Bibi er fembarnsmor og 37 år (ulike kilder oppgir noe varierende alder). Hun deler arbeidsplass med muslimske kvinner, og disse skal ha nektet å drikke vannet hun kom med, fordi det var blitt «urent» ettersom hun er kristen. De forsøkte å få henne til å forkaste sin kristne tro for å bli muslim. Men Asia Bibi svarte dem med å fortelle at Jesus ble korsfestet og døde for alle mennesker. Videre skal hun, ifølge kollegene, ha spurt om hva Muhammed hadde gjort for dem.

Da reagerte de muslimske kvinnene med å banket opp Asia Bibi og låse henne inn i et rom hvor både hun og hennes barn ble utsatt for vold. Deretter ble hun anklaget og dømt for blasfemi, etter Pakistans sterkt kritiserte blasfemilovgivning, og dømt til døden.

Tok opp Bibis sak

KrF-leder og stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten stilte den 10. november et såkalt «skriftlig spørsmål» til utenriksminister Jonas Gahr Støre om hva han ville gjøre med denne saken. Høybråten tok også opp dødsdommen, og Pakistans blasfemipragrafer, i et møte med landets ambassadør til Norge.

LES HELE SVARET FRA UTENRIKSMINISTER STØRE

I sitt svar kunne Støre fortelle at Norges ambassadør til Pakistan nettopp hadde fått forsikringer fra pakistanske myndigheter om at dødsdommen ikke vil bli fullbyrdet. Videre vil Pakistans minoritetsminister, Shabhaz Bhatti, ha en granskning av hendelsene og krever en ny og rettferdig rettssak.

Mange dømt

En rekke personer er blitt dømt til døden etter landets utskjelte blasfemilover. Fremdeles har det aldri skjedd at noen av dem er blitt henrettet. Men flere av de dødsdømte er likevel blitt drept. Asia Bibi er den første kvinnen i Pakistan til å bli dømt til døden for blasfemi.

Det er ventet at Asia Bibi vil anke dommen.