Ed Brown forklarar hvorfor Stefanusalliansen arbeider for alles trosfrihet.

Ed Brown forklarar hvorfor Stefanusalliansen arbeider for alles trosfrihet.  


Nylig sendte Stefanusalliansen ut et appelbrev på vegne av muslimer som sitter fengslet i Kasakhstan. Dette er ikke første gang vi skriver appellbrev på vegne av ikke-kristne. De siste årene har vi protestert på vegne av muslimer, Jehovas vitner, ahmadi-muslimer og kristne som ble forfulgt av andre kristne. I møter med norske så vel som internasjonale myndigheter tar Stefanusalliansen regelmessig opp saker som gjelder alle religiøse grupper, samt ateister og andre som ikke har en tro.

Men hvorfor appellerer Stefanusalliansen, en kristen organisasjon, på vegne av mennesker som tilhører en annen tro enn vår? La meg nevne fire grunner til dette.

1. Alle mennesker er skapt i Guds bilde. Det bør ha konsekvenser for hvordan vi behandler hverandre. Det betyr at alle har samme menneskeverd og skal behandles som mennesker. Kristne har ikke mer menneskeverd enn ikke-kristne.

2. Nestekjærlighet. Som kristne er vi kalt til også å elske våre fiender. Dette er et ansvar som alle kristne har, og det er ikke noe vi kan ta på oss bare når det er beleilig.

3. Sannhet. Som kristne er vi kalt til å snakke sant. Der hvor kristne blir forfulgt, er det ofte også andre som blir forfulgt på grunn av sin tro, eller for sin ikke-tro. Vi er ikke tro mot sannheten dersom vi ikke også forteller om andre som sitter i samme eller i en lignende situasjon som våre kristne trossøsken.

4. Pragmatisme. Hvis vi er opptatt av å hjelpe kristne som lider for sin tro, er vi nødt til å tenke pragmatisk og på det som er mest effektivt. Når vi ikke står opp kun for kristne, blir vi sett på som en mye mer pålitelig og troverdig organisasjon. På den måten er vi bedre i stand til å hjelpe kristne også. Vi har også partnere som samarbeider med mennesker av annen tro.

 

Som kristne er vi kalt til også å elske våre fiender.

Ed Brown

 

Det betyr ikke at vi svekker bevisstheten om Stefanusalliansens kristne egenart og våre røtter. Den store majoriteten av våre prosjekter og partnere i det enkelte land er kristne eller kirkelige. Det dreier seg i stor grad om ulike former for hjelp og støtte til forfulgte og diskriminerte kristne. Vi støtter også misjonsarbeid, utført av lokale partnere, i områder der misjonering er forbudt eller svært krevende.

Vår kristne tro og Jesus som forbilde inspirerer oss også til å arbeide for rettferdighet for alle. Vi tror på en Gud som har gitt hvert menneske friheten til selv å ha en tro, å utøve troen og å skifte tro. Dette har vært en viktig del av Stefanusalliansens verdigrunnlag og arbeid siden organisasjonens begynnelse. Og dette vil fortsette å være et fundament også i fremtiden.

 

FØRST PUBLISERT SOM LEDER I MAGASINET STEFANUS 4-2019. BESTILL GRATIS ABONNEMENT