Pastor Yalda bruker mye tid på å gi omsorg til flyktningene som kommer til Erbil.

Pastor Yalda bruker mye tid på å gi omsorg til flyktningene som kommer til Erbil.  


«Hvem vil bli værende for å be Gud fortsette å vise sin barmhjertighet overfor dette fortapte landet?» spør pastor Ghassan Yalda.

MAGASINET STEFANUS 1-2016

Pastor Ghassan Yalda er leder i Ankawa Evangelical Church i Erbil i Irak. De siste fire årene har han, sammen med flere team av frivillige, hjulpet syriske flyktninger i områdene rundt Erbil. Så ble menighetens hjelpearbeid trappet kraftig opp, etter at terrorgruppen IS fordrev alle kristne fra Mosul og mange søkte tilflukt i Erbils kirker. Over natten hadde menigheten innkvartert over 100 mennesker i søndagsskolelokalene, og mange flere fortsetter å oppsøke menigheten for fellesskap og støtte.

Pastor Yalda ser en slags parallell fra dagens håpløse situasjon i Irak og Syria til Abraham i Det gamle testamentet. Abraham kjøpslo med Gud og fikk ham med på å bevare byene Sodoma og Gomorra fra ødeleggelse, dersom det var mulig å finne ti rettferdige mennesker der. Pastoren spør retorisk:

– Hvem vil be for disse områdene, hvis alle drar herfra? Hvem vil holde fast på det som er godt og sant, midt i et hav av ødeleggelse?

Pastoren forteller om blandede følelser i møte med situasjonen i byen hans.

– På den ene siden er jeg svært trist over at så mange mennesker må lide, at så mange befinner seg i en håpløs situasjon. Og mange vet ikke hvordan de kan ta vare på seg selv eller barna sine, og gjør ofte vondt verre i ren uvitenhet. Men på den andre siden er jeg utrolig glad!

Pastor Yalda utdyper sin uventede glede. Han forteller at han og andre kristne i mange år ba om at Gud måtte kalle mennesker til tro i Irak.

– Men det skjedde veldig lite, få oppsøkte kirkene her, og vi lurte på om Gud hadde gitt opp Irak. Så kom krigen og terroristene, og plutselig var kirkene fulle. Vi har muligheter nå som vi aldri har hatt tidligere. Dette er vår sjanse!

Han forteller at både han og konas nærmeste familie er bosatt i USA og Sverige, og mange har prøvd å overtale dem til å forlate Irak.

– Men hvordan kunne vi forlate hjembyen vår nå som den virkelig trenger oss? Da ville vi motsi alt vi har forkynt tidligere. Og terror er blitt en global trussel. uansett hvor vi er må vi søke trygghet i troen på Guds kjærlighet.

Pastor Yalda sammen (t.v.) med Michael (20) som ble drevet på flukt av IS.

Pastoren har ikke tatt et enkelt valg. Han har selv møtt mange mennesker som har vært så redde at frykten har lammet dem fullstendig, med ansikter fordreid til det ugjenkjennelige.

– Før kunne jeg forkynne fra talerstolen at kjærligheten driver frykten ut. Plutselig fikk jeg muligheten til å teste det ut i praksis.

Ankawa Evangelical Church gir daglig nødhjelp til mellom 60 og 80 familier. Ettersom stadig flere av internflyktningene gir opp håpet om å kunne vende hjem, vokser også behovene for mer langsiktige løsninger. Yalda forteller at selv i møte med uoverstigelige behov, opplever de at Gud gir dem ideer og muligheter de aldri før hadde tenkt på. Menigheten har blant annet kommet i kontakt med lærerutdannede jesidier, som de lønner for å undervise jesidibarn som har flyktet til Erbil.

– Jeg brenner for å gi barn opplevelser av omsorg og glede midt i en vanskelig hverdag. Barn er de beste til å gjennomskue hensikten ved en handling. De oppfatter at vi vil dem vel, og det setter varige spor. En dag vil de kanskje etterspørre hvem det var som viste dem kjærlighet, og da håper jeg de ser lenger enn bare oss.

 

AKTUELT

Ein flyktningleir for fordrivne jesidiar  i Irak.

Pinleg vaksine-nasjonalisme

Eg er flau over norske politikarar som vil at vaksinedosar som har gått til fattige land, heller skulle blitt brukte i Noreg.

PROSJEKT