MENIGHETSPROSJEKTER

Hva er et menighetsprosjekt?

Jesus utfordret mennesker han møtte til å være sammen med ham og følge ham. Etterfølgerne til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen videre til mennesker over hele verden og å undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv. Det er vår felles store misjon, både lokalt og globalt.
 

Hvordan kan et menighetsprosjekt fremme trosfrihet?

Stefanusalliansen er opptatt av at menigheter som inngår samarbeidsavtale gjennom oss, skal holdes oppdatert på hva som skjer i landet de fokuserer på. Derfor sender vi jevnlig ut nyheter og bønnebehov. Ved siden av økonomiske gaver, er forbønn det viktigste vi kan være med og gi som vår støtte til den forfulgte kirke.

Stefanusalliansen ønsker å nå så mange grupper som mulig i menigheten skal bli kjent med prosjektet. Derfor har vi utarbeidet ressurser som kan være til hjelp til dette. Norske menigheter er forskjellig – det er viktig å velge rett prosjekt i akkurat din menighet, slik at de som er med, blir tent på arbeidet. Derfor har Stefanusalliansen valgt ut prosjekter med ulike profiler på arbeidet som vi tilbyr menigheter.

Vil du vite mer?

Er din menighet interessert i et prosjekt gjennom Stefanusalliansen? Bruk skjemaet. Vil du vi skal ringe, oppgi telefonnummeret.
(* obligatoriske felt)