Mama Maggie gir barn verdighet. Simone fikk nye sandaler til å gå med blant spisse gjenstander i Kairos ‘søppelby’.

Mama Maggie gir barn verdighet. Simone fikk nye sandaler til å gå med blant spisse gjenstander i Kairos ‘søppelby’.  

Stefanusalliansen inviterer norske menigheter til å støtte opp om og la seg inspirere av to viktige partnere og prosjekter i Egypt. Her forteller vi om prosjektene og ressursene vi tilbyr menighetene.

1. Stefanusbarna i Kairo

I Kairos «søppelby» lever tusenvis av fattige. De bor der – og de skaffer seg et lite utkomme ved å resirkulere de rikes søppel. Vår partner Mama Maggie hjelper barna til et liv i verdighet.

Stefanusbarna får komme i barnehager på «søppelfjellet», hvor de gis mulighet til et bedre liv. Det drives også et omfattende besøksprogram: Hver uke får barnas familier besøk av en diakonal medarbeider som følger opp hele familien.

Stefanusbarnas arbeid omfatter også utbredt leirvirksomhet for barn og unge; flere skoler; helseoppfølging av barna og deres familier; utdeling av mat og klær. Kjernen i det mangfoldige arbeidet er kjærligheten til det enkelte barnet. Hver dag får barna høre at de er verdifulle og elsket, og Stefanusbarnas motto er: «I can – jeg kan!».

Med seg har Mama Maggie mange hengivne og oppofrende medarbeidere, hvorav mange en gang selv har fått hjelp gjennom Stefanusbarna.

Stefanusalliansen har samarbeidet med Mama Maggie og Stefanusbarna siden 2005. Hun har besøkt Norge flere ganger. I 2014 kom det ut en fyldig og interessant bok om Mama Maggie – på norsk, skrevet av Eyvind Skeie. Boken ble utgitt av Stefanusalliansen og Luther forlag.

 

2. Anastasia/Anafora 

I ørkenen mellom den egyptiske hovedstaden Kairo og den store kystbyen Alexandria har biskop Thomas bygget opp et kraftsentrum for den koptiske minoriteten og den koptiske kirken.

Biskop Thomas er koptisk-ortodoks biskop med sete i det fattige bispedømmet El-Qussia i Øvre Egypt – det vil si i den sørlige delen av landet. To ganger forsøkte biskopen å bygge opp et retreat- og undervisningssted i sitt eget bispedømme, men han måtte gi opp på grunn av trusler og islamistiske angrep.

Biskop Thomas har i stedet bygget opp retreatsenteret Anafora mellom Kairo og den store kystbyen Alexandria, nord i Egypt.

På samme område har han startet Anastasia – et undervisningssenter der ubemidlet, koptisk ungdom fra Øvre Egypt får yrkesrettet trening og grunnleggende hjelp til å klare seg i samfunnet. På bildet ser du søster Theodora og unge koptiske gutter som har fått en ny sjanse til skolegang.

På Anastasia holdes egne kurs og samlinger for unge, koptiske kvinner – hvor de lærer å utvikle ferdigheter innenfor ledertrening, styrke kvinners kapasitet og å øke bevisstheten om kvinners rettigheter. Anastasia samarbeider med flere ulike universiteter som gir høyskolekompetanse.

Stefanusalliansen har samarbeidet med biskop Thomas siden 2005. Samme år ble han den første til å motta Stefanusprisen. Biskop Thomas har besøkt Norge en rekke ganger.

Ressursmateriell til menighetsbruk

Gjennom Stefanusalliansens mangeårige engasjement for de kristne i Egypt, har vi utarbeidet ressurser til bruk i menighetssammenheng.

Ressurser for menigheten

 • «Den hellige oljen» som gudstjeneste! Legende fra Egypt om Jesu fødsel, liv, død og oppstandelse, skrevet av Eyvind Skeie og her tilrettelagt som en fiks ferdig gudstjeneste, med salmer, bønner, nattverd og «full pakke». KLIKK OG LAST NED (PDF)

 • Bønnekort til bruk i gudstjenesten e.l. og nyhetsbrev med jevnlige oppdateringer.

 • «Stemmer fra Egypt – Jesu barndomsland», et refleksjonshefte til personlig ettertanke og bønn. Ta kontakt, så sender vi det til deg! Last det ned her  PDF.

 • Ressurser for barn og unge

 • Trosopplæring – «Sammen er vi». Trosopplæring med inspirasjon fra Egypt. Laget av Torbjørg Torp Nilsen og Hans Olav Baden. Materiale til musikal, konserter, gudstjenester. Maling av iotakors. Musikken finner du på Spotify. Du finner alt materiale på prosjektets egen nettside. Finn ressurser her.

 • Møte med Stefanusbarna i Kairo. Temagudstjeneste om det nye livet i Kairos ‘søppelby’. Der får barna et liv i større verdighet. Med Mamma Maggie og barna. Last ned her (Powerpoint).

 • «Maggie Reggae» - musikal fra Kairos ‘søppelby’. En musikal om livet i ‘søppelbyen’. Her kan du laste ned noter til bruk i barnekoret i menigheten din. Her finner du ressurser (PDF).

 • Barnefortelling: Da Mirjam måtte flytte til Kairo. En bildefortelling for barn om Stefanusbarna i Kairos slum. Se hvordan de får et liv i større verdighet.

 • Gode spor i Egypt. Møt barna i Kairos ‘søppelby’. Et trosopplæringsopplegg for barn i alderen 8-9 år. I PDF.

 • Barnas gjenbruk, redesign og arkitektkontor. Et undervisningsopplegg for barn. Praktisk, morsomt og lærerikt.

 • Se flere ideer til trosopplæring her.

I denne videoen kan du møte Simone som får nye sandaler:

 

Hør biskop Thomas tale til jubileet for Stefanusalliansen, om Egyptiske kristnes tro:

 

MENIGHETSPROSJEKTER