Stefanusbarna i Kairos 'søppelby'. Foto: Pål Brenne.

Stefanusbarna i Kairos 'søppelby'. Foto: Pål Brenne.  

Stefanusbarna

I Kairos «søppelby» lever tusenvis av fattige. De bor der – og de skaffer seg et lite utkomme ved å resirkulere de rikes søppel. Vår partner Mama Maggie hjelper barna til et liv i verdighet.

Stefanusbarna får komme i barnehager på «søppelfjellet», hvor de gis mulighet til et bedre liv. Det drives også et omfattende besøksprogram: Hver uke får barnas familier besøk av en diakonal medarbeider som følger opp hele familien – med mat, praktisk hjelp, en kort andaktsstund og annen oppfølging de trenger hjelp til. 

Stefanusbarnas arbeid omfatter også utbredt leirvirksomhet for barn og unge; flere grunnskoler og yrkesskoler; helseoppfølging av barna og deres familier; og utdeling av mat og klær. Kjernen i det mangfoldige arbeidet er kjærligheten til det enkelte barnet. Hver dag får barna høre at de er verdifulle og elsket, og Stefanusbarnas motto er: «I can – jeg kan!».

Med seg har Mama Maggie mange hengivne og oppofrende medarbeidere, hvorav mange en gang selv har fått hjelp gjennom Stefanusbarna.

Stefanusalliansen har samarbeidet med Mama Maggie og Stefanusbarna siden 2005. 

Mama Maggie startet Stefanusbarna etter et møte med de fattige på søppelfjellet i Kairo. Foto: Stefanusalliansen.

Anastasia/Anafora 

I ørkenen mellom den egyptiske hovedstaden Kairo og den store kystbyen Alexandria har biskop Thomas bygget opp et kraftsentrum for den koptiske minoriteten og den koptiske kirken.

Biskop Thomas er koptisk-ortodoks biskop med sete i det fattige bispedømmet El-Qussia i Øvre Egypt – det vil si i den sørlige delen av landet. 

På samme område som Anafora, har han startet Anastasia – et undervisningssenter der ubemidlet, koptisk ungdom fra Øvre Egypt får yrkesrettet trening og grunnleggende hjelp til å klare seg i samfunnet. Mange av kursene er rettet mot kvinner. De siste årene har kursstedet vokst kraftig og har inngått samarbeid med flere ulike universiteter som gir høyskolekompetanse.

Stefanusalliansen har samarbeidet med biskop Thomas siden 2005. Samme år ble han den første til å motta Stefanusprisen. Biskop Thomas har besøkt Norge en rekke ganger.

Biskop Thomas startet Anafora og utdanningssenteret Anastasia. Foto: Pål Brenne.

Grønt prosjekt:
I Stefanusalliansens strategi, ønsker vi blant annet å løfte frem at klimaendringene kan være en trussel mot Kirkens overlevelse og tilstedeværelse. I land der trosfriheten begrenses, er trosminoriteter ofte svært utsatt når klimaendringer forringer allerede begrensede ressurser.

Blant annet er Anafora et “laboratorium” for å finne nye og mer bærekraftige løsninger for småskala økologisk landbruk. Dette blir dere med å støtte dersom dere har Anafora som menighetsprosjekt.

For Stefanusbarna er det en kobling til miljø og klima gjennom det resirkuleringsarbeidet som mange av familiene som bor i søppelbyene faktisk gjennomfører på en svært effektiv måte, om enn med store menneskelige og helsemessige kostnader. Håpet er at gjennom utdannelse og bevisstgjøring kan fremtidens ‘zabaleen’ (søppelhåndterere) utføre sitt arbeid på en mer lønnsom, verdig og anerkjent måte. En framtidig bærekraftig søppelhåndtering i Egypt er avhengig av dem!

 

For spørsmål om menighetsprosjekt, kontakt oss på post@stefanus.no

                          KLIKK HER   FOR MER RESSURSER OM EGYPT

MENIGHETSPROSJEKTER