Mama Maggie gir barn verdighet. Simone fikk nye sandaler til å gå med blant spisse gjenstander i Kairos ‘søppelby’.

Mama Maggie gir barn verdighet. Simone fikk nye sandaler til å gå med blant spisse gjenstander i Kairos ‘søppelby’.  

Stefanusbarna får komme i barnehager på «søppelfjellet», hvor de gis mulighet til et bedre liv. Det drives også et omfattende besøksprogram: Hver uke får barnas familier besøk av en diakonal medarbeider som følger opp hele familien.

Stefanusbarnas arbeid omfatter også utbredt leirvirksomhet for barn og unge; flere skoler; helseoppfølging av barna og deres familier; utdeling av mat og klær. Kjernen i det mangfoldige arbeidet er kjærligheten til det enkelte barnet. Hver dag får barna høre at de er verdifulle og elsket, og Stefanusbarnas motto er: «I can – jeg kan!»

Med seg har Mama Maggie mange hengivne og oppofrende medarbeidere, hvorav mange en gang selv har fått hjelp gjennom Stefanusbarna.

Stefanusalliansen har samarbeidet med Mama Maggie og Stefanusbarna siden 2005. Hun har besøkt Norge flere ganger. I 2014 kom det ut en fyldig og interessant bok om Mama Maggie – på norsk, skrevet av Eyvind Skeie. Boken ble utgitt av Stefanusalliansen og Luther forlag.

Ressursmateriell til menighetsbruk

Gjennom Stefanusalliansens mangeårige engasjement for de kristne i Egypt, har vi utarbeidet ressurser til bruk i menighetssammenheng.

Ressurser for menigheten

  • «Den hellige oljen» som gudstjeneste! Legende fra Egypt om Jesu fødsel, liv, død og oppstandelse, skrevet av Eyvind Skeie og her tilrettelagt som en fiks ferdig gudstjeneste, med salmer, bønner, nattverd og «full pakke». KLIKK OG LAST NED (PDF)
  • Bønnekort til bruk i gudstjenesten e.l. og nyhetsbrev med jevnlige oppdateringer.

  • «Røster fra Egypt – Jesu barndomsland», et refleksjonshefte til personlig ettertanke og bønn. Ta kontakt, så sender vi det til deg! Eller KLIKK OG LAST NED (PDF)

  • Temagudstjeneste – Et møte med Stefanusbarna i Egypt. POWERPOINT

  • Temagudstjeneste – Et møte med Stefanusbarna i Egypt. WORD

  • Noter til Mama Maggie Reggae. PDF

Ressurser for barn og ungdom

  • «Den hellige oljen», syngespillet som lar barn og ungdom få et møte med denne kristne legenden fra Egypt. Tekster av Eyvind Skeie og musikk av egyptiske Hosam Nasheed. Lansert i 2012 av Ung Kirkesang og Stefanusalliansen. PDF
  • Pedagogisk opplegg for søndagsskolen, med fokus på Stefanusbarna.

I denne videoen kan du møte Simone som får nye sandaler:

 

Bli med i familiens faste givertjeneste

Stefanusalliansen har opprettet en egen fast givertjeneste for familier som kan gi og få informasjon og materiell til å lære av tilbake.

Støtt Stefanusbarna

MENIGHETSPROSJEKTER