Mama Maggie gir barn verdighet. Her er hun i Helwan-slummen i Kairo. (Foto: Bjørn A. Wegge)

Mama Maggie gir barn verdighet. Her er hun i Helwan-slummen i Kairo. (Foto: Bjørn A. Wegge)  

Stefanusbarna har over 90 barnehager på «søppelfjellet», hvor barna gis mulighet til et bedre liv. Det drives også et omfattende besøksprogram: Hver uke får barnas familier besøk av en diakonal medarbeider som følger opp hele familien. Arbeidet når i dag (2017) ut til rundt 14 000 familier – både i Kairo og andre steder i Egypt.

Stefanusbarnas arbeid omfatter også utbredt leirvirksomhet for barn og unge; flere skoler for både muslimske og kristne barn; helseoppfølging av barna og deres familier; utdeling av mat og klær. Kjernen i det mangfoldige arbeidet er kjærligheten til det enkelte barnet. Hver dag får barna høre at de er verdifulle og elsket, og Stefanusbarnas motto er: «I can – jeg kan!»

Med seg har Mama Maggie over tusen hengivne og oppofrende medarbeidere, hvorav mange en gang selv har fått hjelp gjennom Stefanusbarna.

Stefanusalliansen har samarbeidet med Mama Maggie og Stefanusbarna siden 2005. Hun har besøkt Norge flere ganger. I 2014 kom det ut en fyldig og interessant bok om Mama Maggie – på norsk, skrevet av Eyvind Skeie. Boken ble utgitt av Stefanusalliansen og Luther forlag.

Ressursmateriell til menighetsbruk

Gjennom Stefanusalliansens mangeårige engasjement for de kristne i Egypt, har vi utarbeidet ressurser til bruk i menighetssammenheng.


Ressurser for barn og ungdom

  • «Den hellige oljen», syngespillet som lar barn og ungdom få et møte med denne kristne legenden fra Egypt. Tekster av Eyvind Skeie og musikk av egyptiske Hosam Nasheed. Lansert i 2012 av Ung Kirkesang og Stefanusalliansen. KLIKK OG LAST NED (PDF)
  • Pedagogisk opplegg for søndagsskolen, med fokus på Stefanusbarna.
  • Konfirmantopplegg for 1-3 samlinger, med fokus på de kristnes situasjon i Egypt, trosfrihet og menneskerettigheter. Kan også brukes av ungdomsgrupper. KLIKK OG LAST NED (PDF)


Ressurser for menigheten

  • «Den hellige oljen» som gudstjeneste! Legende fra Egypt om Jesu fødsel, liv, død og oppstandelse, skrevet av Eyvind Skeie og her tilrettelagt som en fiks ferdig gudstjeneste, med salmer, bønner, nattverd og «full pakke». KLIKK OG LAST NED (PDF)
  • Bønnekort til bruk i gudstjenesten e.l. og nyhetsbrev med jevnlige oppdateringer.
  • «Røster fra Egypt – Jesu barndomsland», et refleksjonshefte til personlig ettertanke og bønn. Ta kontakt, så sender vi det til deg! Eller KLIKK OG LAST NED (PDF)

Bli kjent med Stefanusbarna gjennom denne videoen

I denne videoen kan du møte Simone som får nye sandaler:

 

Bli med i familiens faste givertjeneste

Stefanusalliansen har opprettet en egen fast givertjeneste for familier som kan gi og få informasjon og materiell til å lære av tilbake.

Støtt Stefanusbarna

MENIGHETSPROSJEKTER