Vår partner i Pakistan bidrar til fredelege protester for minoriteters rettigheter Foto: Human Friends Organization.

Vår partner i Pakistan bidrar til fredelege protester for minoriteters rettigheter Foto: Human Friends Organization.  

Traumatiserte kristne i Pakistan har et desperat behov for at noen står opp og forsvarer deres rett til å utøve sin tro uten å bli forfulgt. Ofrene for blasfemilovene og påtvungne konverteringer er avhengige av fri rettshjelp, slik at sakene deres kan bli behandlet i rettssystemet og de skyldige dømt. Mange av ofrene er blitt flyktninger i eget land. Slektninger nøler med å ta dem inn i sine hjem, ettersom de selv lever i dyp fattigdom og risikerer naboenes vrede ved å hjelpe kristne.

De siste årene har det vært en rekke voldelige angrep på kristne. Blant annet i 2013 gikk gjeng rasende radikale muslimer til angrep på et kristent nabolag. 150 hus og 2 kirker ble påtent etter en blasfemianklage. Både i 2013, 2015 og 2016 har det funnet sted alvorlige hendelser hvor selvmordsbombere har drept kristne i flere kirker og en park hvor kristne feiret Påskedag.

Pårørende og skadde lider som følge av traumene de har pådratt seg. De lever, som man må forvente, i dype depresjoner, sorg og angst. De trenger behandling for sine traumer og lidesler for å kunne vende tilbake til et liv som det kjennes verdt å leve. 

Hjelper ofrene

Stefanusalliansen har derfor en samarbeidsavtale med Human Friends Organization (HFO), som har et eget hjelpeprogram for ofrene. De tilbyr hjelp tilbake til arbeidslivet, fri rettshjelp og traumebehandling. I tillegg hjelper de kristne med å finne et nytt bosted, dersom hjemmet deres er blitt ødelagt eller de har måttet flykte på grunn av trusler og angrep. 

HFO jobber også på det strukturelle planet med bevisstgjøring om trosfrihet og påvirkningsarbeid for kristne og andre religiøse minoriteters rettigheter. De har et bredt nettverk og samarbeider godt med andre minoritetsgrupper i landet.

– Hvis jeg ikke var kristen, ville jeg ikke kunne gjort dette farlige arbeidet. Vi mottar mange trusler, men jeg får styrke og mot fra Bibelen, forklarer Sajid, grunnlegger av og president i HFO.

HFO sender også rapporter om trosfrihetssituasjonen i Pakistan til det internasjonale samfunnet, og prøver å engasjere til handling.

 

Vi mottar mange trusler, men jeg får styrke og mot fra Bibelen.

Sajid Christopher

 

– Med en gang det skjer et brudd på religionsfriheten, drar en av våre menneskerettighetsrådgivere for å snakke med dem som er rammet og samle inn informasjon. Denne dokumentasjonen bruker vi til påvirkningsarbeid i Pakistan og internasjonalt, forteller Sajid.

Driver skole

De siste årene har Stefanusalliansen også vært med å støtte Allama Paul Higher Secondary School i Youhanabad, Lahore. Skolen er en kristen privatskole med nærmere 1000 elever fra 1.-10.klasse. Skolen fokuserer sterkt på å fremme kjærlighet, sannhet, fred, ikke-vold og menneskerettigheter inn i undervisningen. HFO arbeider med kapasitetsbygging hos lærerne for å øke kunnskapen om menneskerettigheter. 

Stefanusalliansen har samarbeidet med Human Friends Organization siden 2014.

 

For spørsmål om menighetsprosjekt, kontakt oss på post@stefanus.no

Sajid Christopher Paul er grunnlegger av og president i Human Friends Organization. Foto: Kari Fure.

                         KLIKK HER  FOR MER RESSURSER OM PAKISTAN

MENIGHETSPROSJEKTER