Vår partner Human Friends Organization ledet av Sajid Christopher Paul stod sentralt i kampen som førte til at Asia Bibi ble frikjent og satt fri. (Foto: Johannes Morken)

Vår partner Human Friends Organization ledet av Sajid Christopher Paul stod sentralt i kampen som førte til at Asia Bibi ble frikjent og satt fri. (Foto: Johannes Morken)  

Traumatiserte kristne i Pakistan har et desperat behov for at noen står opp og forsvarer deres rett til å utøve sin tro uten å bli forfulgt. Ofrene for blasfemilovene og påtvungne konverteringer er avhengige av fri rettshjelp, slik at sakene deres kan bli behandlet i rettssystemet og de skyldige dømt. Mange av ofrene er blitt flyktninger i eget land. Slektninger nøler med å ta dem inn i sine hjem, ettersom de selv lever i dyp fattigdom og risikerer naboenes vrede ved å hjelpe kristne.

De siste årene har det vært en rekke voldelige angrep på kristne. I mars 2013 gikk en gjeng rasende radikale muslimer til angrep på Joseph Colony, et lite kristent nabolag i Lahore med cirka 170 familier. 150 hus og to kirker ble påtent etter en blasfemianklage.

Drept.
I september samme år ble 85 mennesker drept i et selvmordangrep på All Saints-kirken i Peshawar. I mars 2015 ble to kirker i Youhanabad, den største kristne bydelen i Lahore (med 150 000 innbyggere) angrepet. 22 ble drept i angrepene på mennesker utenfor den katolske St. John-kirken og den protestantiske Christ Church noen hundre meter unna.

Påskedag 2016 gikk en selvmordsbomber til angrep i en park i denne kristne enklaven. Angrepet er rettet mot kristne på Påskedag. 23 av de 75 dødsofrene er kristne, de andre er muslimer.

Pårørende og de skadde lider som følge av traumene de har pådratt seg. De lever, som man må forvente, i dype depresjoner, sorg og angst. De trenger behandling for sine traumer og lidelser for å kunne vende tilbake til et liv som det kjennes verdt å leve.

Hjelper ofrene

Stefanusalliansen har derfor en samarbeidsavtale med Human Friends Organization (HFO), som har et eget hjelpeprogram for ofrene. De tilbyr hjelp tilbake til arbeidslivet, fri rettshjelp og traumebehandling. I tillegg hjelper de kristne med å finne et nytt bosted, dersom hjemmet deres er blitt ødelagt eller de har måttet flykte på grunn av trusler og angrep. Asia Bibi, som sitter fengslet med en dødsdom for blasfemi, og hennes barn og ektemann er blant dem som mottar direkte hjelp gjennom Stefanusalliansen og HFO. I 2019 ble Asia Bibi endelig frikjent av Høyesterett og satt fri. Hun fikk reise ut av landet.

HFO jobber også på det strukturelle planet med bevisstgjøring om trosfrihet og påvirkningsarbeid for kristne og andre religiøse minoriteters rettigheter. De har et bredt nettverk og samarbeider godt med andre minoritetsgrupper i landet.

– Hvis jeg ikke var kristen, ville jeg ikke kunne gjort dette farlige arbeidet. Vi mottar mange trusler, men jeg får styrke og mot fra Bibelen, forklarer Sajid, grunnlegger av og president i HFO.

HFO sender også rapporter om trosfrihetssituasjonen i Pakistan til det internasjonale samfunnet, og prøver å engasjere til handling.

– Med en gang det skjer et brudd på religionsfriheten, drar en av våre menneskerettighetsrådgivere for å snakke med dem som er rammet og samle inn informasjon. Denne dokumentasjonen bruker vi til påvirkningsarbeid i Pakistan og internasjonalt, forteller Sajid.

MØT SAJID CHRISTOPHER PAUL I PAKISTAN I DENNE VIDEOEN


Fra prest til aksjonist

Sajid er selv gift og har to døtre. Da han var ung, trodde han at hans skulle bli prest. Men da han begynte på teologistudiet, oppdaget han at dette ikke var hans kall.

– Derimot fant jeg ut at jeg ønsket å hjelpe den undertrykte kristne minoriteten, som blir diskriminert på alle områder i livet.

I 1994 ble Sajid ansatt som sosial mobilisator i Caritas. Han jobbet med å organisere de kristne og hjelpe dem å oppnå sine økonomiske og sosiale rettigheter. Året etter ble en mann falskt anklaget for blasfemi. Faren til Sajid var da lærer på den lokale, muslimske, offentlige skolen, og hadde god kontakt med muslimske ledere på alle nivåer. Han bestemte seg for å hjelpe mannen, og Sajid ble med.

Gjennom dialog klarte de å overbevise alle de muslimske lederne om at mannen var falskt anklaget. Til slutt ble anklagen trukket.

– Da forsto jeg at vi trengte en plattform for å hjelpe forfulgte kristne, og jeg startet HFO.

– Hvordan er situasjonen for den kristne minoriteten i Pakistan i dag?

– Dessverre er den blitt verre de siste årene. I dag opplever vi mer alvorlig forfølgelse enn noen gang i landets historie. De siste årene har vi sett flere voldelige mobbangrep. Mange kristne jenter blir kidnappet og tvunget til å konvertere til islam.

– Hva tror du er årsaken til dette?

– En årsak er mangel på utdannelse og opplysning i folket. Det fører til religiøs intoleranse. I tillegg har krigene i Afghanistan og Irak ført til at kristne lider mer. Muslimske ekstremister tenker at USA og andre vestlige land som er involvert i disse krigene, er kristne nasjoner. De hevner seg på kristne i Pakistan, til tross for at de ikke har noe med krigene å gjøre.

Unge, muslimske menn i lokalmiljøene blir med i ekstremistiske grupper, som en reaksjon på krigene i Afghanistan og Irak. Noen ungdommer blir med fordi de er fattige og arbeidsløse. I tillegg blir noen villedet av sine religiøse ledere, forklarer Sajid.


Med livet som innsats

Vår partner Sajid Christopher Paul og hans kolleger i Pakistan risikerer liv og helse for å hjelpe og redde blasfemiofre.

De mottar jevnlig trusler og vet at mange som har kjempet for rettighetene til blasfemiofre, er blitt drept. Likevel har Sajid Christopher Paul (bildet) og hans kollegaer i Human Friends Organization (HFO) viet livet til å hjelpe den forfulgte kristne minoriteten i Pakistan. (bildet viser Sajid foran veggen med bilder av dødsofre fra terroren mot to kirker i Youhanabad i mars 2015, foto: Arif Bhatti)

– Hvis jeg ikke var kristen, ville jeg ikke kunne gjort dette farlige arbeidet. Vi mottar mange trusler, men jeg får styrke og mot fra Bibelen, forklarer Sajid, grunnlegger av og president i HFO.

Støtte fra Norge

Stefanusalliansen støtter HFO gjennom prosjektet CLAARA. Gjennom dette arbeidet samler HFO inn informasjon om overgrep mot kristne, driver påvirknings- og endringsarbeid rettet mot myndighetene og tilbyr juridisk hjelp og et nytt, trygt bosted til ofrene i blasfemisaker og deres familier.

– Vi hjelper blant annet familien til dødsdømte Asia Bibi, og Stefanusalliansen støtter oss økonomisk, så vi kan gi bedre mat til henne i fengselet og et godt hjem, mat og medisiner til familien hennes.

HFO sender også rapporter om trosfrihetssituasjonen i Pakistan til det internasjonale samfunnet, og prøver å engasjere til handling.

– Med en gang det skjer et brudd på religionsfriheten, drar en av våre menneskerettighetsrådgivere for å snakke med dem som er rammet og samle inn informasjon. Denne dokumentasjonen bruker vi til påvirkningsarbeid i Pakistan og internasjonalt, forteller Sajid.

HFO organiserer også jevnlig fredelige demonstrasjoner i protest mot overgrep mot den kristne minoriteten.

Mange mobbangrep

Lørdag 9. mars 2013. En mobb på flere tusen personer angriper det kristne boligområdet Joseph Colony i utkanten av storbyen Lahore. 178 hus blir påtent og brent ned, og nesten alle innbyggerne flykter. Angrepet er en reaksjon på at en ung kristen mann, Savan Masih, dagen før er blitt anklaget for blasfemi. Ryktene sprer seg raskt, og flere tusen demonstranter krever at han blir arrestert. Minst en lokal religiøs leder tar åpent til orde for at han må drepes. Savan blir fengslet og dødsdømt for blasfemi.

– Da Joseph Colony brant ned, var vi der som de første som responderte. Vi prøvde også å påvirke myndighetene, noe som var med på å bidra til at de ga 500 000 pakistanske rupier til hver familie i erstatning. Men de kristne som bor der, er fortsatt traumatisert. Derfor satser vi på traumerådgivning og på religionsdialog for å forebygge nye angrep, sier Sajid.

De kristne som bor i Joseph Colony, er blant de fattigste av de fattige i Pakistan, og mobbaksjonen gjorde situasjonen deres enda verre. HFO bestemte seg for å gå praktisk til verks, og startet et treningssenter der 45 kristne kvinner ble tilbudt et ettårig sykurs. Rett før jul fikk damene hver sin symaskin som avslutning på kurset.

– Det går veldig bra med dem. De bidrar allerede til familieøkonomien ved å sy og selge klær, forteller Sajid.

 

Kvinne mottar symaskin i støtte fra StefanusalliansenStefanusalliansen støtter sykurs til kristne kvinner i Joseph Colony.

Feider
Det er ikke bare kristne som blir anklaget for blasfemi. Mer enn 2 500 blasfemianklager er blitt registrert, blant dem gjelder 40-45 kristne personer.

– Muslimene bruker blasfemilovene til å løse personlige feider. Kristne blir anmeldt bare på grunn av sin tro, forklarer Sajid. Han understreker at støtten fra kristne i Norge er svært viktig for dem og for saken.

– Vi trenger støttespillere fra Norge. Vi arrangerte blant annet en brevappell der 6 000 mennesker sendte brev fra Norge til myndighetene i Pakistan gjennom Stefanusalliansen. Det betydde mye!

Sajid drømmer nå om å støtte familiene som er blitt rammet av blasfemianklager, gjennom å bygge et slags krisesenter der de kan bo trygt i en vanskelig tid, i et kristent område.

– Slektningene til blasfemiofrene tør ikke å huse dem, på grunn av frykt for sin egen sikkerhet. Også jenter som er ofre for kidnapping og tvungen konvertering kan bo her i en periode.

 

Det kristne byområdet Josephs Colony ble påtent av mobben. Stefanusalliansen hjelper gjennom en partner.BILDET: Det kristne boligområdet Joseph Colony ble brent ned av mobben etter at en ung, kristen mann ble anklaget for blasfemi. Vår partner, HFO, prøver å forebygge nye angrep.

Støtt kampen for trosfrihet

Vil du støtte vår partner i Pakistan og andre partnere som kjemper for dem som lider for sin tro?

Gi gave   Bli appellvenn 

MENIGHETSPROSJEKTER