Kvinne som ber i pakistansk kirke

Kvinne som ber i kirke i Lahore, Pakistan. Foto: Stefanusalliansen.

Introduksjon til menighetsprosjektet

Ferdig PowerPoint-presentasjon om Pakistan og
menighetsprosjektet Human Friends Organization.

LAST NED POWERPOINT

Vitnesbyrd Sajid Christopher Paul

Sajid Christopher er grunnlegger av og president i
Human Friends Organization, skulle egentlig bli prest.
Les hans historie her. 

LAST NED PDF

Historien om Asia Bibi

Asia Bibi ble i 2010 dømt til døden for blasfemi. 
I nesten ti år satt hun fengslet i Pakistan. 
Les hennes historie her.

LAST NED PDF
 

Bønnekort for Pakistan

Bønnekort til bruk i gudstjenesten e.l.

LAST NED PDF

“Kjemper for religiøse minoriteter og mot institusjonalisert diskriminering i Pakistan” 

Sajid Christopher, leder av Human Friends Organization (HFO),
mener et godt utviklet offentlig utdanningssystem er veien ut
av religiøs fundamentalisme og voldsekstremisme i Pakistan. 
Les saken fra Utrop (2016).

LAST NED PDF

MENIGHETSPROSJEKTER