Gudstjeneste på Anafora, Egypt, biskop Thomas, Søndag for de forfulgte. Foto: Stefanusalliansen

Gudstjeneste på retreatstedet Anafora i Egyåt, startet av biskop Thomas i Den koptiske ortodokse kirken. Foto: Stefanusalliansen

Ferdig gudsteneste – framlegg på nynorsk

LAST NED

Ferdig gudstjeneste – forslag på bokmål

LAST NED

Kunngjeringar – tekst på nynorsk 

LAST NED (PDF) LAST NED (WORD)

Kunngjøringer – tekst på bokmål

LAST NED (PDF) LAST NED (WORD)