Hva med oss?

“Da tok Peter til orde og sa: “Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg.”
Prekentanker over Mark 10,28-31 ved Ingvar Isene

LAST NED

Hold søskenkjærligheten levende

«Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp.»

Prekentanker over Hebreerne 13:1-3 ved Siri Novak Øen
LAST NED

Prekentips til familiegudstjeneste

«Knytt temaet forfølgelse opp mot temaet å bli mobbet
eller ertet for noe. Mange barn har egne erfaringer rundt dette,
eller de har sett erting og mobbing på nært hold.»

Slik kan du ta barna med i omsorgen for dem som forfølges.

LES MER