Stefanusprisen

 STEFANUSPRISEN tildeles en eller flere personer som har gjort seg særlig bemerket i kampen for trosfrihet og menneskerettigheter.

Prisvinneren avgjøres av en uavhengig priskomité som velges av Stefanusalliansens styre. Høsten 2017 trer en ny komité sammen. For perioden 2014-2016 bestod komiteen av følgende seks personer:

  • Tre medlemmer uten formell tilknytning til organisasjonen: Odd Einar Dørum, Line Henriette Holten Hjemdal og Knut Vollebæk.
  • Én representant for styret: Ingunn E. Ulfsten.
  • To representanter fra staben (ikke stemmeberettiget): Kristin Storaker (fagansvarlig) og Gisle Skeie (sekretær).

Den første Stefanusprisen ble utdelt i 2005. Fra 2008 blir prisen utdelt annethvert år.

Selve prisen består av 10 000 Euro til den saken prismottakeren arbeider for.

Les mer om Stefanusprisvinnerne fra det enkelte år ved å klikke i menyen til venstre.

Illustrasjon
Illustrasjon fra Burma (Foto: ScanStockPhoto)