BILDET: Prisvinnerne Mine Yildirim og Aykan Erdemir (nummer to og tre fra venstre), flankert av medlemmer fra Stefanuspriskomiteen (fra venstre): Odd Einar Dørum, Ingunn E. Ulfsten og Knut Vollebæk. (Foto: Ingvar A Isene)
 

Stefanusprisen 2016

tildeles

Mine Yildirim & Aykan Erdemir

Tyrkia


Priskomiteen har besluttet at Stefanusprisen i 2016 går til to tyrkiske akademikere som hver på sitt felt har gjort en fremragende innsats for tros- og livssynsfriheten som en grunnleggende menneskerettighet.

Til tross for sin relativt unge alder har de allerede gitt solide bidrag gjennom forskning/akademia, politisk påvirkningsarbeid og personlig initiativ – ikke minst i deres hjemland, hvor religiøse minoriteter stadig utsettes for systematisk diskriminering.

LAST NED PRESSEMELDING SOM PDF HER
 

Mine Yildirim

Akademiker, forsker, menneskerettighetsaktivist. 45 år.

Mine Yildirim (Foto: Privat)Dr. Mine Yildirim er menneskerettighetsforsker med spesiell ekspertise på internasjonal beskyttelse av tros- og livssynsfriheten. Hun har skrevet et høyt antall artikler om dette emnet, i internasjonale publikasjoner så vel som i hjemlandet. Yildirim har grunnlagt «Freedom of Belief Initiative» i Tyrkia, et land med en negativ utvikling når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter som ytrings-, tros- og forsamlingsfrihet.

Yildirim har i lang tid vært engasjert for tros- og livssynsfrihet for religiøse minoriteter, spesielt i sin egen tyrkiske kontekst. I 2011 startet hun prosjektet «Freedom of Belief Initiative», med base i Istanbul. Prosjektet har bidratt til en menneskerettslig tilnærming til tros- og livssynsfrihet, og inkluderer både troende og ikke-troende, og majoriteten så vel som minoritetene. Siden 2013 har prosjektet vært underlagt Den norske Helsingforskomiteen (NHC). Prosjektets mål er å oppnå økt respekt for, og beskyttelse av, tros- og livssynsfrihet i Tyrkia.

I 2014 arrangerte Yildirim den første konferansen i Tyrkias historie hvor representanter fra alle landets tros- og livssynssamfunn var til stede. I tillegg til å overvåke og rapportere, skaper «Freedom of Belief Initiative» arenaer for dialog om sammensatte spørsmål som tros- og livssynsgruppers juridiske status og tros- og livssynsfrihets plass i utdanningen. Selv tilhører Yildirim den lille gruppen av anglikanske kristne i Tyrkia. (Foto: Privat)
 

Aykan Erdemir

Akademiker, forsker, tidligere parlamentariker. 41 år.

Aykan Erdemir (Foto: Thea Haavet)Dr. Aykan Erdemir er en kunnskapsrik og frittalende forsvarer av minoritetsrettigheter og tros- og livssynsfrihet. Han bruker sin samfunnsposisjon bevisst i kampen mot diskriminering, forfølgelse og hatkriminalitet. Han var medlem av det tyrkiske parlamentet frem til 2015 og representerte Det republikanske folkepartiet, Tyrkias største opposisjonsparti. For tiden er Erdemir «senior fellow» ved stiftelsen «Foundation for Defense of Democracies». Han var en av grunnleggerne av the International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief (IPPFoRB), hvor han også sitter i styringskomiteen.

Erdemir er bekymret for utviklingen i Tyrkia, når det gjelder religiøs ensretting og nedsettende offentlig tale om minoriteter. Han har kommet med sterk kritikk av president Erdogan for ikke å ha gjort nok for å bedre vilkårene for religiøse minoriteter i Tyrkia. Han sier:

«Hvis vi er oppriktige i vår forpliktelse til fundamentale rettigheter og friheter, og spesielt når det gjelder religionsfrihet, da er vi nødt til å fjerne det som står i veien for fri religionsutøvelse.»

Som parlamentariker har Erdemir utformet og promotert et omfattende lovforslag om hatkriminalitet, for å gi beskyttelse til minoritetene. Denne sårt tiltrengte juridiske beskyttelsen venter ennå på å bli virkeliggjort. Erdemir er ekspert på alevi-trossamfunnet, en religiøs minoritet som stadig blir dårlig behandlet av «det offisielle» Tyrkia. Selv tilhører Erdemir Tyrkias sunnimislimske majoritet, og det står stor respekt av at han står på barrikadene for å løfte frem landets minoriteter. (Foto: Thea E. Haavet)


PRISOVERREKKELSE I OSLO

Yildirim og Erdemir mottok Stefanusprisen i Oslo den 27. april 2016, under en seremoni i Gamle Logen. I dagene før prisoverrekkelsen deltok de på åpent seminar og hadde møter med embetsverk, parlamentarikere og relevante fagmiljøer.
 

OM STEFANUSPRISEN

Stefanusprisen tildeles en person som har gjort seg særlig bemerket i kampen for trosfrihet og menneskerettigheter. Prisvinneren avgjøres av en komité nedsatt av Stefanusalliansen, som for tiden består av tre personer uten formell tilknytning til Stefanusalliansen; Odd Einar Dørum, Line Henriette Holten Hjemdal og Knut Vollebæk; samt en representant fra styret; Ingunn E. Ulfsten.


DISSE HAR MOTTATT STEFANUSPRISEN

2005: Biskop Thomas, Egypt
2008: Tim A. Peters, Korea/Kina
2010: Victor Biak Lian, Burma/Myanmar
2012: Samuel L. S. Salifu, Nigeria
2014: Asma J. Jahangir, Pakistan
2016: Mine Yildirim og Aykan Erdemir, Tyrkia

AKTUELT

PROSJEKT