Tim A. Peters (til høyre) sammen med nordkoreanske flyktninger i Kina. (Foto: Helping Hands Korea)

Tim A. Peters (til høyre) sammen med nordkoreanske flyktninger i Kina. (Foto: Helping Hands Korea)  


Komiteens begrunnelse

a) Timothy (Tim) A. Peters har siden 1996 drevet et modig hjelpearbeid til støtte for flyktningene. Det kan være så mange som 300.000 nordkoreanske flyktninger som i ren desperasjon har flyktet inn i Kina. Her lever de i fare for å bli arrestert og tilbakesendt. I Nord-Korea blir fluktforsøk sett på som landssvik og straffet meget hardt. Harde arbeidsleire der man aldri kommer ut igjen i live, er det vanligste, men rene henrettelser forekommer også.

b) Arbeidet i Helping Hands Korea har et holistisk preg der mat, klær og medisiner blir formidlet gjennom kirker i Kina til dem som trenger det mest. De som trenger beskyttelse blir tilbudt sikre bosteder, mens for dem som står i overhengende fare for å bli tilbakesendt, organiseres det farefulle fluktoperasjoner til et tredjeland. Alt arbeidet ledsages av evangelisering, bibelstudier og åndelig veiledning. Mange av flyktningene har aldri hørt evangeliet før, men fra skolen er de opplært til å hate Vesten og vestlig religion.

c) Tim A. Peters står ofte fram i media for å tale de nordkoreanske flyktningenes sak. Han og hans organisasjon har vært portrettert i en rekke internasjonale medier, bl.a. i Wall Street Journal, New York Times, International Herald Tribune , Washington Times, BBC og ABC. Et foreløpig klimaks ble nådd 1.mai 2006 da Peters fylte hele førstesiden i TIME Magazine og hans arbeid med «The Underground Railroad» ble beskrevet.

d) Tim A. Peters er allerede en anerkjent og høyt respektert menneskerettighetsaktivist. Det kan nevnes at han av Wall Street Journal i oktober 2007 ble foreslått som en aktuell kandidat til Nobels fredspris. Han er amerikansk statsborger, men gift med en sørkoreansk kvinne. Han har arbeidet som misjonær og menneskerettighetsaktivist i mer enn 30 år – i Sør Korea, Kina og Japan.

e) Peters har ved flere anledninger forsøkt å engasjere USA og andre vestlige regjeringer til et sterkere engasjement for disse «glemte» flyktningene. For eksempel har han holdt taler i i USAs kongress. Mye av arbeidet i Helping Hands Korea handler om å gi støtte og hjelp til enkeltfamilier og enkeltpersoner som er i en meget utsatt og vanskelig situasjon.

f) Peters har besøkt Norge ved to anledninger tidligere. Han er en meget god kommunikator som vil fungere utmerket i forhold til media, kirkelige forsamlinger, norske NGO-er, norske politiske myndigheter etc.

Utdelingen av prisen fant sted i Oslo, tirsdag 4. november 2008.

AKTUELT

PROSJEKT